parallax background

Welkom bij De Achthoek!

De Achthoek in Scherpenzeel is een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. In onze gemeente proberen wij inhoud te geven aan onze geloofsvreugde door de ontmoeting met God en met elkaar.

Daarbij geven wij elkaar voldoende ruimte. Ruimte voor verschillen in geloofsopvattingen en geloofsbelevingen. Wij ontmoeten elkaar in de “Achtkanter”, onze achthoekige kerk aan de Molenweg. En niet alleen op zondag, maar ook tijdens de vele activiteiten door de week. Vanuit die ontmoeting zien wij om naar onze naaste, dichtbij en ver weg.

Een (mee)levende gemeente in Coronatijd

Omdat we in deze tijd minder contact met elkaar hebben als gemeenteleden is er een Coronacontactgroep opgericht. Als gevolg van corona is het voor onze gemeenteleden minder makkelijk de onderlinge contacten te onderhouden, terwijl er juist zo'n behoefte aan is. Zeker met de huidige maatregelen en de winter die voor de deur staat. Omdat we veel vanuit de huiskamers de diensten volgen, zien we elkaar minder en dat geldt zeker voor de oudere gemeenteleden. Samen met allerlei geledingen (diaconie, kindernevendienst, 65+ groep, clubs etc.) wil de Coronacontactgroep de komende tijd proberen het onderlinge contact binnen de 8-hoek te stimuleren en faciliteren.

Er zijn al wat initiatieven waar jullie je voor kunnen opgeven of aan mee kunnen werken. Zie hieronder.

Bezorg een bloemetje! Oproep aan een (mee)levende gemeente in Coronatijd: ook bij Dankdag.

Met dankdag krijgen de oudere gemeenteleden en zieken altijd een fruitbakje (dit jaar een boeket). Die boeketten moeten op zaterdag 7 of zondag 8 november worden bezorgd. Het zou juist nu heel leuk zijn als gezinnen met kinderen en jongeren een aantal boeketten zouden willen bezorgen (misschien kan er een leuke tekening of een gezellige kaart bij) en zelf heb je ook gelijk een leuk uitstapje!

Omdat de bezoekregeling thuis ook is aangescherpt, is het goed mogelijk dat het boeket alleen maar aan de deur kan worden afgeven: dat is ook prima. Bedenk eens hoe leuk het is voor ouderen met beperkt contact wanneer er opeens, misschien wel onbekende, gemeenteleden een boeket van de kerk komen bezorgen.

Het gaat om ca. 90 boeketten, dus s.v.p. aangeven hoeveel boeketten je wilt bezorgen en op welke dag, zaterdag 7 november of zondag 8 november. Ophalen van de boeketten is mogelijk op zaterdag tussen 10 en 12 uur en zondag tussen 11.15 en 12 uur.

Hartelijke groet,

Litha Kaljee namens de diaconie, Constanja de Vries namens de coronacontactgroep.

Opgeven kan via de button hieronder

Belrondjes

Wat:

Ouderen geven aan het heel prettig te vinden als er wat meer contact momenten zijn in deze tijd. Dit hoeven niet allemaal bezoekjes te zijn, zomaar een belletje is ook leuk.

Wie:

Predikanten en contactpersonen.

Nodig:

De predikanten en contactpersonen kunnen dit niet allemaal alleen doen, dat zou te veel van hen vragen, dus we hebben mensen nodig die hen hiermee gaan helpen.

Oproep:

Vindt u het leuk om 1 x per maand telefonisch contact te hebben met een aantal (maximaal 5) oudere gemeenteleden in uw wijk en wilt u hieraan meewerken, geef u dan op via onderstaande button!.

Koffiehuis

Wat:

Op maandag en donderdagochtend bieden we van 10 tot 11 uur de mogelijkheid aan maximaal 3 gemeenteleden om in de kerk met elkaar koffie te drinken en bij te praten omdat de 65+ groep nu ook is stilgevallen.

Wie:

65+ groep, coronacontactgroep

Oproep:

 • Lijkt het u leuk om weer eens koffie te drinken met een of twee gemeenteleden, meldt u dan aan via onderstaande button met als onderwerp "koffiehuis".
 • Of ziet u zichzelf meer als gastvrouw/heer (we willen zeker ook jonge moeders/gemeenteleden oproepen om hieraan deel te nemen) meldt u dan aan via onderstaande button met als onderwerp "gastheer/vrouw".
 • Inrichting, 3-4 stoelen en een tafeltje/kleedje van de kringloop of van iemand uit de gemeente.
 • Leden van de 65+ groep kunnen bewust uitgenodigd worden, maar we willen graag input van contactpersonen om gemeenteleden die geen lid van de 65+ groep zijn, maar wel behoefte hebben aan zo'n koffiemomentje in beeld te krijgen aanmelden via onderstaande button met als onderwerp "ik weet iemand".
 • De leiding van de 65+ groep deelt de koffiedrinkers in.
 • Vrolijke groet, Constanja de Vries

  We mogen weer naar "De Achthoek"

  Onze kerkdiensten kunnen we, zij het beperkt, live bijwonen. Ook zijn er kindernevendiensten en is er oppas voor de kleintjes.

  Wel zijn er een aantal maatregelen genomen in overeenstemming met de RIVM-richtlijnen en de noodverordening van de Veiligheidsregio Gelderland en houden we ons aan de voorschriften vanuit de overheid.

  Om het kerkbezoek gestroomlijnd en controleerbaar te laten verlopen, maken we gebruik van een reserveringssysteem.

  LET OP: De Achthoek en de nieuwe corona maatregelen (m.i.v. 8 oktober 2020)

  Zoals aangegeven vorige week hebben we als ACT (Achthoek Corona Team), ja ja..... de naam begint al te wennen helaas, afgelopen maandag bij elkaar gezeten. De toenemende zorg over de besmettingen, de overheidsmaatregelen en de ervaringen in de afgelopen periode hebben geleid tot onderstaande aandachtspunten/aanpassingen van het gebruik van ons kerkgebouw en de eredienst, en zijn vanaf heden van toepassing. Laten we samen waakzaam zijn en elkaar aanspreken bij het naleven van de gebruiksregels van ons kerkgebouw.

  Klik voor MEER INFO

  Oproep aan iedereen

  Laten we met z'n allen ervoor zorgen dat we ondanks dat 'ellendige virus' SAMEN kerk kunnen zijn op een veilige manier. Immers SAMEN staan we STERK. Omdat er vele meningen zijn over het verstandig omgaan met het virus, is het een hele uitdaging om de juiste maatregelen te nemen. Wellicht dat u misschien zo hier en daar een ander idee hebt over een maatregel, bedenk dan dat het onmogelijk is om met alle meningen rekening te houden. Het is nu eenmaal een beetje geven en nemen als we SAMEN kerk willen zijn. En voelt u zich niet veilig om in de kerk te zijn, ondanks de maatregelen, dan hebben we daar alle begrip en respect voor! Zodra er weer meer 'ruimte' komt om ons te bewegen in de kerk, hoort u weer van ons. Bij onduidelijkheden of vragen: neem contact op met een van de ondergetekenden.

  Namens het ACT,

  Sjoerd de Vries, Arie van Vliet, Kees Zandijk, Jacob van Vliet en Henk Hazeleger.

  De zitplaatsen in de kerk zijn zo gekozen dat 1,5 meter afstand wordt bewaard. Alleen huisgenoten hoeven deze afstand niet te bewaren. Helaas kan er nog geen samenzang plaatsvinden. Ook aan de hygiëne is natuurlijk gedacht. Het kerkgebouw is schoon en wordt na afloop weer gereinigd. De kosters zullen voorafgaand, tijdens en na de dienst e.e.a. coördineren. Bij de ingang van de Doorslag wordt u ontvangen en krijgt u een plaats toegewezen. Ook wordt aangegeven hoe u de kerk weer kunt verlaten.

  Meer informatie over de Corona maatregelen kunt u hier lezen>>

  Kerkdiensten & activiteiten

  Club start voorlopig helaas NIET

  De catechisatie voor groep 8 gaat WEL door.

  Beste (ouders van) clubkinderen,

  Nu het aantal coronabesmettingen nog steeds oploopt en de overheid ons vraagt zoveel mogelijk het aantal contactmomenten te beperken, hebben we besloten om de jeugdclubs voorlopig nog niet op te starten. We vinden het ontzettend jammer, maar veiligheid staat voor een ieder voorop. We zullen na de volgende persconferentie weer met de leiding overleggen en de mogelijkheden bekijken. Dat betekent dat club niet zal starten voor 9 november. Diegenen die zich al op hebben gegeven zullen we via een appgroep op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Daarnaast zullen updates in de emailnieuwsbrief en in de Achterban geplaatst worden. We hopen van harte dat er later dit seizoen een moment komt waarbij we toch kunnen starten!

  Groetjes namens de clubleiding, Lida Vonk

  Voorganger: ds. Gerard Wolfert

  Kindernevendienst: Ja, opgeven via kindernevendienst@de8hoek.nl

  Kinderoppasdienst: reserveren via kinderoppas@de8hoek.nl

  Deze dienst is live te volgen via "Kerkdienstgemist"

  >> RESERVEREN>>

  Voorganger: ds. Jacques Helder

  Doopdienst

  Kindernevendienst: Nee

  Kinderoppasdienst: reserveren via kinderoppas@de8hoek.nl

  Deze dienst is live te volgen via "Kerkdienstgemist"

  >> RESERVEREN>>

  Voorganger: ds. Gerard Wolfert

  Dankdag

  >> RESERVEREN>>

  Voorganger: ds. Jacques Helder

  Kindernevendienst: Ja, opgeven via kindernevendienst@de8hoek.nl

  Kinderoppasdienst: reserveren via kinderoppas@de8hoek.nl

  Deze dienst is live te volgen via "Kerkdienstgemist"

  >> RESERVEREN>>
  1320

  Leden

  522

  Belijdende leden

  712

  Doopleden

  2

  Predikanten


  De missie van De Achthoek

  ‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

  Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

  Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

  Verdiepen en vieren van ons geloof


  Meer over De Achthoek


  ‘De Achthoek’ is ontstaan uit de Gereformeerde Kerk te Scherpenzeel en de Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’. Op 1 april 1991 zijn beide gemeenten gefedereerd en op 1 april 2007 gefuseerd tot de Protestantse Gemeente 'De Achthoek' te Scherpenzeel. Aan de gemeente zijn twee predikanten verbonden: ds. Jaques Helder (m.i.v. 26-2-2017) en ds. Gerard Wolfert (m.i.v. 2-7-2017). We zijn een gemeente waarbinnen verschillende stromingen te onderscheiden zijn en waar wij met respect voor elkaar ons geloof willen beleven.

  INLOGGEN