parallax background

Welkom bij De Achthoek!

De Achthoek in Scherpenzeel is een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. In onze gemeente proberen wij inhoud te geven aan onze geloofsvreugde door de ontmoeting met God en met elkaar.

Daarbij geven wij elkaar voldoende ruimte. Ruimte voor verschillen in geloofsopvattingen en geloofsbelevingen. Wij ontmoeten elkaar in de “Achtkanter”, onze achthoekige kerk aan de Molenweg. En niet alleen op zondag, maar ook tijdens de vele activiteiten door de week. Vanuit die ontmoeting zien wij om naar onze naaste, dichtbij en ver weg.

Klik op de datum om te zien wie er voorgaat.

== GOED NIEUWS == Voorlopig kunnen we weer met 60 i.p.v. 30 mensen diensten in de kerkzaal bijwonen.

Kerkdiensten

Startzondag 12 september 10.00 uur

Voorgangers ds. Jacques Helder en ds. Gerard Wolfert

Eredienst, Startzondag

Kindernevendienst: JA

Oppasdienst: JA

AANMELDEN voor deze dienst>>

Zondag 19 september 10.00 uur

Voorgangers ds. Jacques Helder

Eredienst

Kindernevendienst: JA

Oppasdienst: JA

AANMELDEN voor deze dienst>>

Zondag 26 september 10.00 uur

Voorgangers ds. Jan Hermes

Eredienst

Kindernevendienst: JA

Oppasdienst: JA

AANMELDEN voor deze dienst>>


Een (mee)levende gemeente in Coronatijd

Omdat we in deze tijd minder contact met elkaar hebben als gemeenteleden is er een Coronacontactgroep opgericht. Als gevolg van corona is het voor onze gemeenteleden minder makkelijk de onderlinge contacten te onderhouden, terwijl er juist zo'n behoefte aan is. Omdat we veel vanuit de huiskamers de diensten volgen, zien we elkaar minder en dat geldt zeker voor de oudere gemeenteleden. Samen met allerlei geledingen (diaconie, kindernevendienst, 65+ groep, clubs etc.) wil de Coronacontactgroep de komende tijd proberen het onderlinge contact binnen de 8-hoek te stimuleren en faciliteren.

Er zijn al wat initiatieven waar jullie je voor kunnen opgeven of aan mee kunnen werken. Zie hieronder.

Belrondjes

Wat:

Ouderen geven aan het heel prettig te vinden als er wat meer contact momenten zijn in deze tijd. Dit hoeven niet allemaal bezoekjes te zijn, zomaar een belletje is ook leuk.

Wie:

Predikanten en contactpersonen.

Nodig:

De predikanten en contactpersonen kunnen dit niet allemaal alleen doen, dat zou te veel van hen vragen, dus we hebben mensen nodig die hen hiermee gaan helpen.

Oproep:

Vindt u het leuk om 1 x per maand telefonisch contact te hebben met een aantal (maximaal 5) oudere gemeenteleden in uw wijk en wilt u hieraan meewerken, geef u dan op via onderstaande button!.


Koffiehuis

LET OP >>> In verband met de zomerperiode is het koffiehuis vanaf 1 juli tot 1 september gesloten! <<<

Omdat de bezoekersregeling is uitgebreid is er mogelijkheid tot ontmoeting in de Doorslag voor in eerste instantie 2 personen en een gastvrouw.

Als u ook een keer uitgenodigd wilt worden, meldt u dan aan bij Nel Forsten nelforsten@gmail.com of 033-2773400 of via coronacontact@de8hoek.nl

Wat:

Op maandag- en donderdagmiddag bieden we van 14.30 uur tot 16.00 uur de mogelijkheid aan maximaal 2 gemeenteleden om in de kerk met elkaar koffie te drinken en bij te praten omdat de 65+ groep nu ook is stilgevallen.

Oproep:

  • Lijkt het u leuk om weer eens koffie te drinken met een of twee gemeenteleden, meldt u dan aan via onderstaande button met als onderwerp "koffiehuis".
  • Of ziet u zichzelf meer als gastvrouw/heer (we willen zeker ook jonge moeders/gemeenteleden oproepen om hieraan deel te nemen) meldt u dan aan via onderstaande button met als onderwerp "gastheer/vrouw".
  • Leden van de 65+ groep kunnen bewust uitgenodigd worden, maar we willen graag input van contactpersonen om gemeenteleden die geen lid van de 65+ groep zijn, maar wel behoefte hebben aan zo'n koffiemomentje in beeld te krijgen aanmelden via onderstaande button met als onderwerp "ik weet iemand".
  • Aanmelden voor het koffiedrinken kan ook telefonisch bij Nel Forsten, telefoonnummer 0332773400 of via nelforsten@gmail.com.

    Vrolijke groet, Constanja de Vries

    INLOGGEN