parallax background

Welkom bij De Achthoek!

De Achthoek in Scherpenzeel is een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. In onze gemeente proberen wij inhoud te geven aan onze geloofsvreugde door de ontmoeting met God en met elkaar.

Daarbij geven wij elkaar voldoende ruimte. Ruimte voor verschillen in geloofsopvattingen en geloofsbelevingen. Wij ontmoeten elkaar in de “Achtkanter”, onze achthoekige kerk aan de Molenweg. En niet alleen op zondag, maar ook tijdens de vele activiteiten door de week. Vanuit die ontmoeting zien wij om naar onze naaste, dichtbij en ver weg.

Klik op de datum om te zien wie er voorgaat.

Kerkdiensten

Zondag 25 April 10.00 uur

Voorganger Dhr. Roel van Riezen

Eredienst

AANMELDEN voor deze dienst>>

Zondag 2 Mei 10.00 uur

Voorganger ds. Gerard Wolfert

Eredienst

AANMELDEN voor deze dienst>>

Zondag 9 Mei 10.00 uur

Voorganger ds. Jacques Helder

Eredienst, Avondmaal

AANMELDEN voor deze dienst>>

Donderdag 13 Mei, Hemelvaart, 10.00 uur

Voorganger ds. Gerard Wolfert

Eredienst

AANMELDEN voor deze dienst>>

Zondag 16 Mei 10.00 uur

Voorganger ds. Jacques Helder

Eredienst

AANMELDEN voor deze dienst>>

Zondag 23 Mei, Pinksteren, 10.00 uur

Voorganger ds. Gerard Wolfert

Eredienst, Pinksteren

AANMELDEN voor deze dienst>>

Zondag 30 Mei 10.00 uur

Voorganger Ds. Pieter Both, Harderwijk

Eredienst

AANMELDEN voor deze dienst>>

Een (mee)levende gemeente in Coronatijd

Omdat we in deze tijd minder contact met elkaar hebben als gemeenteleden is er een Coronacontactgroep opgericht. Als gevolg van corona is het voor onze gemeenteleden minder makkelijk de onderlinge contacten te onderhouden, terwijl er juist zo'n behoefte aan is. Zeker met de huidige maatregelen en de winter die voor de deur staat. Omdat we veel vanuit de huiskamers de diensten volgen, zien we elkaar minder en dat geldt zeker voor de oudere gemeenteleden. Samen met allerlei geledingen (diaconie, kindernevendienst, 65+ groep, clubs etc.) wil de Coronacontactgroep de komende tijd proberen het onderlinge contact binnen de 8-hoek te stimuleren en faciliteren.

Er zijn al wat initiatieven waar jullie je voor kunnen opgeven of aan mee kunnen werken. Zie hieronder.

Belrondjes

Wat:

Ouderen geven aan het heel prettig te vinden als er wat meer contact momenten zijn in deze tijd. Dit hoeven niet allemaal bezoekjes te zijn, zomaar een belletje is ook leuk.

Wie:

Predikanten en contactpersonen.

Nodig:

De predikanten en contactpersonen kunnen dit niet allemaal alleen doen, dat zou te veel van hen vragen, dus we hebben mensen nodig die hen hiermee gaan helpen.

Oproep:

Vindt u het leuk om 1 x per maand telefonisch contact te hebben met een aantal (maximaal 5) oudere gemeenteleden in uw wijk en wilt u hieraan meewerken, geef u dan op via onderstaande button!.


Koffiehuis

Helaas kan het koffiehuis even niet doorgaan, maar er komen weer andere tijden! Dan kunt u zich weer aanmelden.

Wat:

Op maandag en donderdagochtend bieden we van 10 tot 11 uur de mogelijkheid aan maximaal 3 gemeenteleden om in de kerk met elkaar koffie te drinken en bij te praten omdat de 65+ groep nu ook is stilgevallen.

Wie:

65+ groep, coronacontactgroep

Oproep:

 • Lijkt het u leuk om weer eens koffie te drinken met een of twee gemeenteleden, meldt u dan aan via onderstaande button met als onderwerp "koffiehuis".
 • Of ziet u zichzelf meer als gastvrouw/heer (we willen zeker ook jonge moeders/gemeenteleden oproepen om hieraan deel te nemen) meldt u dan aan via onderstaande button met als onderwerp "gastheer/vrouw".
 • Inrichting, 3-4 stoelen en een tafeltje/kleedje van de kringloop of van iemand uit de gemeente.
 • Leden van de 65+ groep kunnen bewust uitgenodigd worden, maar we willen graag input van contactpersonen om gemeenteleden die geen lid van de 65+ groep zijn, maar wel behoefte hebben aan zo'n koffiemomentje in beeld te krijgen aanmelden via onderstaande button met als onderwerp "ik weet iemand".
 • De leiding van de 65+ groep deelt de koffiedrinkers in.
 • Aanmelden voor het koffiedrinken kan ook telefonisch bij Nel Forsten, telefoonnummer 0332773400.

  Vrolijke groet, Constanja de Vries


  1320

  Leden

  522

  Belijdende leden

  712

  Doopleden

  INLOGGEN