12-uurtje


Het 12-uurtje is een jongerendienst die een paar keer per jaar wordt gehouden. Uitgangspunt is dat de dienst voor en door jongeren georganiseerd wordt in een kleine en vertrouwde setting in de bovenzaal. Dit vindt plaats op zondagochtend om 12.00 uur. We sluiten steeds af met de inmiddels welbekende snack-lunch.


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof