Puzzel 5

Puzzelvraag:

Een tuinder wil op een stukje grond van 2 meter bij 2 meter zuurkoolplantjes poten. Ze moeten 25 centimeter uit elkaar staan en 12,5 centimeter van de kant. Hoeveel plantjes gaan er op dit stuk grond?

Antwoorden:

1. 64

2. 49

3. Antwoord 1 en 2 zijn beiden onjuist

Zet je antwoord in vak 5 van de controlekaart.

INLOGGEN