Puzzel 15

Puzzelvraag:

Welke Bijbelse figuren komen voor in het Wilhelmus?

Antwoorden:

1. Mozes en Aäron

2. Saul en David

3. Jezus en Pilatus

4. Josef en Maria

Zet je antwoord in vak 15 van de controlekaart.

INLOGGEN