Puzzel 3

Puzzelvraag:

Staan op de afbeelding een hij en een zij?

Antwoorden:

1. Ja, ik zie een hij en een zij

2. Ik zie alleen maar een hij

3. Antwoord 1 en 2 zijn onjuist.

Zet je antwoord in vak 3 van de controlekaart.

INLOGGEN