Puzzel 4

Puzzelvraag:

Wat is het laatste woord van het laatste boek in de Bijbel?

Vertaling: De Nieuwe Bijbelvertaling.

Antwoorden:

1. Allen

2. Amen

3. Jezus

4. Hemel

Zet je antwoord in vak 4 van de controlekaart.

INLOGGEN