Heilige doop

Door de kerkenraad zijn door het jaar heen zeven zondagen aangewezen waarop gelegenheid gegeven wordt tot bediening van de Heilige doop. Deze worden, zoveel mogelijk bij toerbeurt, geleid door een van beide predikanten. Per doopdienst worden er maximaal drie dopelingen gedoopt. In de weken voorafgaand aan een doopdienst vindt er een uitgebreide doopcatechese plaats. Op deze twee à drie avonden (afhankelijk van de grootte van de groep) wordt o.l.v. de dienstdoende predikant gesproken over de betekenis van de doop en over de onderdelen van de doopviering.

Op de laatste avond is de ouderling van dienst daarbij aanwezig.

In 2020 zijn de data: 3 februari, 7 april, 5 mei, 1 september, 13 oktober en 29 december.

De ouders ontvangen bij het geboortebezoek van hun predikant achtergrondinformatie en een begeleidende brief over de doopcatechese. Bij geboorte graag een berichtje sturen aan de predikant en het kerkelijk bureau.

Elk jaar wordt er een "doop-terugkom-avond" voor doopouders die hun kind hebben laten dopen, gehouden in De Doorslag. De betreffende ouders ontvangen altijd persoonlijk een uitnodiging.

Meer informatie over dopen ontvangen?

  • Als u uw kind wilt laten dopen, neemt u dan contact op met het scribaat en er wordt contact gelegd met de predikant die in de eerstvolgende doopdienst voorgaat.
  • scribaat@de8hoek.nl


De missie van De Achthoek

‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof