Welkom bij het toerustingsprogramma 2021 - 2022

Dit jaar met als thema: ‘Het Koninkrijk van God’ dat vanaf de startzondag aan de orde komt. Waar ontdekt u dit Koninkrijk in? De sprekers willen er een glimp van laten oplichten.

Alle activiteiten vinden in de bovenzaal van de kerk plaats.

s.v.p. minimaal drie dagen van tevoren via: het opgave kader op de website bij activiteiten/toerusting of via email: toerusting@de8hoek.nl

Hieronder kunt u het activiteitenboekje downloaden. Vanwege de landelijke maatregelen is ervoor gekozen om dit najaar te starten met een beperkt aantal activiteiten, er is daarom geen programmaboekje van beschikbaar. Deze activiteiten worden wekelijks via de wekelijkse digitale Nieuwsbrief, de Achterban en de Zondagsbrief bekendgemaakt.

In het Werkgroepenoverleg wordt nagedacht over een activiteitenprogramma voor voorjaar 2022.

Heeft u als gemeentelid een idee of voorstel om aan het activiteitenprogramma toe te voegen? Dan hoor ik dat graag van u!

U bent van harte uitgenodigd om hierover mee te denken. U kunt zich eveneens als lid opgeven voor de werkgroep toerusting.

Wij zien met elkaar uit naar een inspirerend seizoen van toerusting en ontmoeting!

Met vriendelijke groet, Trudy Helder Coördinator Toerusting

Trudy Helder, coördinator Toerusting

BELANGRIJK

Wilt u deelnemen aan een activiteit, meldt u dan aan. Dat kan via onderstaande formulier.


  De missie van De Achthoek

  ‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

  Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

  Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

  Verdiepen en vieren van ons geloof

  INLOGGEN