Welkom bij het toerustingsprogramma 2022 - 2023

Heeft u als gemeentelid een idee of voorstel voor het activiteitenprogramma 2022-2023, dan hoor ik dat graag van u!

U kunt ook gezamenlijk een activiteit organiseren en deze aan de gemeente aanbieden.

U bent van harte uitgenodigd om hierover mee te denken.

Wij zien met elkaar uit naar een inspirerend seizoen van toerusting en ontmoeting!

Met vriendelijke groet, Trudy Helder Coördinator Toerusting

Geplande avond

Thema: De laatste levensfase en de dood

Spreekster: Berthilde van der Zwaag

Datum: maandagavond 14 november 2022

Tijdstip: 19.45 uur koffie – 20.00 uur start tot 22.00 uur

Aanmelden kan via het formulier dat hieronder is weergegeven. Van harte welkom!

Trudy Helder, coördinator Toerusting

Wilt u deelnemen aan een activiteit, meldt u dan aan. Dat kan via onderstaande formulier.


  De missie van De Achthoek

  ‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

  Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

  Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

  Verdiepen en vieren van ons geloof

  Achterban en Zondagsbrief