Toerusting

In dit boekje vindt u het toerustingsprogramma van de Achthoek voor het Kerkelijk seizoen 2020-2021. Het ‘Goede Leven’, daar willen we deel aan hebben. Op startzondag komt dit thema van de landelijke kerk aan de orde. Heel het seizoen 2020-2021 hopen we elkaar te ontmoeten voor het uitwisselen van verhalen tijdens gesprek, studie en voor gezelligheid. Opbouwende activiteiten voor ons geloof.

Ook dit jaar zijn er enkele activiteiten die in samenwerking en overleg tot stand zijn gekomen met de PKN Woudenberg, met de taakgroep Verdieping en Ontmoeting van De Voorhof - zie de kerk website: www.pkndevoorhof.nl/taakgroep-vt

U bent van harte uitgenodigd om aan de activiteiten deel te nemen! Gasten zijn welkom, nodigt u ze zelf uit in uw straat of in uw kring?

Het is de bedoeling dat u zich opgeeft bij de contactpersoon die bij een activiteit vermeld staat. Dat kan telefonisch of per e-mail. Ook kunt u onderstaande inschrijfformulier gebruiken

In de Zondagsbrief en de Achterban zullen de verschillende activiteiten onder de aandacht gebracht worden als het zover is. Er liggen extra activiteitenboekjes in de hal van de Doorslag. Hieronder kunt u het activiteitenboekje downloaden

Wij zien uit naar een inspirerend seizoen van toerusting en ontmoeting!

Trudy Helder, coördinator Toerusting

BELANGRIJK

Wilt u deelnemen aan een activiteit, meldt u dan aan. Dat kan via onderstaande formulier.


  De missie van De Achthoek

  ‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

  Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

  Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

  Verdiepen en vieren van ons geloof

  INLOGGEN