Toerusting

In het activiteitenboekje vindt u het toerustingsprogramma van de Achthoek voor het Kerkelijk seizoen 2019-2020. Ook dit seizoen hopen we elkaar weer te ontmoeten voor gesprek, studie en gezelligheid en opbouwende activiteiten voor ons geloof. U bent van harte uitgenodigd om aan de activiteiten deel te nemen! Gasten zijn welkom, nodigt u ze zelf uit in uw straat of in uw kring?

Het is de bedoeling dat u zich opgeeft bij de contactpersoon die bij een activiteit vermeld staat. Dat kan telefonisch of per e-mail.

In de Zondagsbrief en de Achterban zullen de verschillende activiteiten onder de aandacht gebracht worden als het zover is. Er liggen extra activiteitenboekjes in de hal van de Doorslag. U kunt het boekje eveneens inzien door op de afbeelding hiernaast te klikken.

Wij rekenen weer op een inspirerend seizoen van toerusting en ontmoeting!

Trudy Helder, coördinator Toerusting


De missie van De Achthoek

‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof