Toerusting

In september staan de volgende activiteiten op de agenda:

Maandag 9 oktober 2017: "Bruggen bouwen tussen mensen"
Ilja en Marleen Anthonissen, door Kerk in Aktie uitgezonden naar Jeruzalem, zijn pastoraal werker bij de Lutherse Redemer Church en onderwijsadviseur bij het Bethlehem Bible College. Een belangrijk doel binnen hun werk is bruggen bouwen tussen Nederlandse en lokale christenen. Bruggen bouwen, maar hoe doe je dat in Israël en de Palestijnse gebieden? 
Uit hun maandelijkse blogs (zie Protestantsekerk/Kerk in Aktie) vertellen zij er over. Heel informatief, heel boeiend en vaak geestig. Een unieke gelegenheid om te horen hoe het is om te leven, te werken en te wonen in Israël.

Woensdag 11 oktoberber 2017: Contactgroep 65+
Deze middag komt Constanja de Vries met een reisverslag: “OEGANDA BUKONA 2017”. Wij van de 65+ gaan ook genieten van dit bijzondere project . Wie weet welke deelnemers Constanja nog meebrengt! We laten ons verrassen. Onder de titel “Ga je mee op reis” krijgt u verhalen te horen en beelden te zien van het werk dat een groep van 12 vrijwilligers deze zomer in Oeganda heeft verricht. 

Woensdag 18 oktober 2017: FilmPlus "Stille Alice"
Een verfilming van de roman “Still Alice van de Amerikaanse neurowetenschapper Lisa Genova (2007). Hoofdpersson is Alice, die al op 50 jarige leeftijd de diagnose Alzheimer krijgt. Alice moet haar leven en haar relaties opnieuw leren vorm geven. Het draait niet meer om de toekomst, maar om het moment. En om jezelf blijven, terwijl alles om je heen verandert.

Vrijdag 20 oktober 2017: "Samen aan Tafel"
De tafel wordt weer gedekt in de bovenzaal van de Doorslag en u bent van harte welkom vanaf half zes voor een gezellige ontmoeting en een smakelijke maaltijd samen. Voor velen is het al een vertrouwd iets; zij kunnen tot de “vaste klanten” worden gerekend. Maar u kunt natuurlijk ook aanschuiven voor zomaar een enkele keer.

Donderdag 26 oktober 2017: "Muziek uit de Hemel"
Opnieuw is Theo Hop uit Hillegom onze gast. En opnieuw staat muziek uit de Russisch Orthodoxe Kerk centraal. Draaide het in 2016 vooral om de muziek rond Pasen, ditmaal gaat het vooral om de samenhang tussen liturgie en muziek. Met de uitleg van ds. Hop zult u deze muziek ook beter begrijpen in relatie tot de liturgie van de Russisch Orthodoxe Kerk.

Meer informatie over alle activiteiten vindt u in het activiteitenboekje. Klik daarvoor op de afbeelding hiernaast.

Wij zien uit naar een inspirerende momenten van toerusting en ontmoeting. 

Ruud Gerritsen
E-mail: 
Telefoon: 033-2770899