Toerusting

In de maanden juni, juli en augustus 2018 wordt er gewerkt aan een nieuw toerustingsprogramma voor het seizoen 2018-2019 van De Achthoek. Weet u een mooi onderwerp voor het komende seizoen dan kunt u dat doorgeven aan de coördinator toerusting Trudy Helder.
Emailadres: