Berichten uit de Achterban & Zondagsbrief

Vanaf september 2022 krijgt de Achterban een nieuwe vorm: niet meer gedrukt, maar digitaal. Meer weten? Klik hier om te lezen over het hoe, wat en waarom.


Op deze pagina vind je de laatste berichten uit de Achterban. In verband met privacy zijn de berichten alleen te lezen als je ingelogd bent. Nog geen account / inlog? Maak deze dan >>hier<<< aan.

 
26 januari 2023

Bedankt

Lieve mensen, Hartelijk bedankt voor het meeleven ten tijde van mijn operatie en de chemokuren in het afgelopen jaar. Dank ook voor de vele bloemen en de enorme stapels kaarten elke keer weer. Het is een zwaar jaar geweest, maar […]
26 januari 2023

Bestemming resultaat actie kerstpakketten

De kerstpakkettenactie is weer een groot succes geweest. Na aftrek van alle kosten van de pakketten en overige kosten is er een positief resultaat van € 2.999,00!   De diakonie heeft besloten om hiervan € 1.000,00 te  bestemmen aan de […]
23 januari 2023

Collectebestemmingen februari 2023

Zondag 5 februari – Kerk in Actie – Pakistan – vaktraining voor jongeren  Op 2 februari is het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld […]
23 januari 2023

Diaconie – verantwoording collectes 4e kwartaal 2022

De collecte-opbrengsten komen op diverse manieren binnen, namelijk via GIVT, de kerk app, collectebonnen en cash in de diensten of rechtstreekse overmaking op rekening van kerkrentmeesters of diaconie. Inmiddels is het aanpassen van het administratieve proces bijna afgerond, zodat het […]
23 januari 2023

Contactgroep 65+

Wij komen op woensdag 8 februari weer bij elkaar. Deze middag komt de heer Roel van Ekeris uit Otterlo. Hij komt vertellen over de “Flora en Fauna op de Veluwe”. De middag begint om 14.30 uur. Locatie “De Doorslag”. Voor vervoer kunt […]
22 januari 2023

Gebed om gerechtigheid

God van gerechtigheid, In de chaosdie deze wereld vaak is,zoeken we naar recht,naar het goede. Een diep verlangen voedt onsom recht te doen aan de ander,de ander werkelijk te zienals mens, geschapen,mens, leven ingeblazen,begeesterd door Uzelf. En tegelijk weten we,voelen […]
22 januari 2023

Lief en Leed december, januari en februari

Jarig · Op 6 december 2022 bereikte ons oudste gemeentelid mevrouw J. van den Brink – Roedema, Vijverlaan 2-114, 3925 EN Scherpenzeel de leeftijd van 101 jaar · Op 28 januari 2023 bereikte de heer W. Meijer, Het Witte Hek […]
17 januari 2023

Notulen kerkenraadsvergadering 10 januari 2023 

Welkom en opening door de voorzitter.   We verwoorden onze verwachtingen en wensen voor 2023 waarbij naar voren komt dat we het belangrijk vinden dat de onderlinge afstand tussen gemeenteleden verkleind wordt en dat we ons inspannen om de verbinding met […]
31 december 2022

ZWO Pub quiz “Passie voor Haïti”

Durft u/jij de ZWO PubQuiz aan met vrienden, familie, geleding, commissie of collega’s? Schept u/jij graag op over jouw feitenkennis? Dan is dit je kans. We spelen verschillende rondes met uiteenlopende vragen. Het is echt geschikt voor iedereen, van jong tot oud! […]
31 december 2022

In Memoriam: Theodorus Anton Zegers

Op 20 december is Theo Zegers in het bijzijn van zijn kinderen rustig overleden. Hij werd 91 jaar. Zijn volledige voornamen waren: Theodorus Anton. Sinds juni verbleef hij in de Moriahoeve waar hij liefdevol verzorgd werd. Daarvoor woonde hij aan de […]
30 december 2022

Meditatie van deze maand

Eeuwige God, Aan het begin van een nieuw jaar schuilen we bij U.Wij weten niet hoe de dag van morgen eruit zietLaat staan dat we een heel jaar vooruit kunnen kijken.Maar wij geloven dat onze tijden in Uw hand zijn. […]
27 december 2022

In Memoriam: Aartje van de Brake – Karsten

Op 25 november is Aartje van de Brake – Karsten overleden.  Ze woonde samen met haar man Han aan de Prinses Margrietlaan 1A, in een fijn appartement in het hart van Scherpenzeel. Ze is 92 jaar geworden.   Geboren op […]