Bankrekeningen

 

College van Kerkrentmeesters

IBAN: NL33 ABNA 0486 1013 04, t.n.v. Protestantse Gemeente de Achthoek, ook voor donaties aan het orgelfonds.

Penningmeester en administrateur: Tèke Lanting, Frans Halslaan 2, 033 277 08 57

Financieel administrateur: Alize Roseboom, Glashorst 45a, 033 277 38 08

 

Vrijwillige bijdragen kunnen worden overgemaakt op de volgende rekeningen van de Protestantse Gemeente ‘De Achthoek’ (College van Kerkrentmeesters):

IBAN: NL91 INGB 0007 4604 95

IBAN: NL10 ABNA 0447 1008 31

 

Diaconie

IBAN: NL11 RABO 0372 4456 16

Penningmeester: Roel-Peter Bakker, Willaerlaan 72, 033 277 17 93

Financieel administrateur: Magda van Velden, Burg. Heijsingel 14, 033 277 84 79

 

ZWO

IBAN: NL65 RBRB 0827 7021 91

Penningmeester: Janneke Robbertsen, Oosteinde 106, 033 277 83 96

 

Jeugdraad ‘De Achthoek’

IBAN: NL31 RBRB 0827 7022 21

Penningmeester: Alize Roseboom, Glashorst 45a, 033 277 38 08


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof