Bankrekeningen

College van Kerkrentmeesters

IBAN: NL33 ABNA 0486 1013 04, t.n.v. Protestantse Gemeente de Achthoek, ook voor het bestellen van collectebonnen en donaties voor het orgelfonds.

Penningmeester en administrateur: Tèke Lanting Frans Halslaan 2 033-2770857

Financieel administrateur: Alize Rozenboom Glashorst 45a 033-2773808

Vrijwillige bijdragen kunnen worden overgemaakt op de volgende rekeningen van de Protestantse Gemeente ‘De Achthoek’ (College van Kerkrentmeesters):

IBAN: NL91 INGB 0007 4604 95

IBAN: NL10 ABNA 0447 1008 31

Diaconie

IBAN: NL11 RABO 0372 4456 16

Penningmeester: Roel-Peter Bakker Willaerlaan 72 033-2771793

Financieel administrateur: Magda van Velden Burg. Heijsingel 14 033-2778479

Commissie Z.W.O.

IBAN: NL65 RBRB 0827 7021 91

Penningmeester: Janneke Robbertsen Oosteinde 106 033-2778396

Jeugdraad ‘De Achthoek’

IBAN: NL31 RBRB 0827 7022 21

Penningmeester: Alize Rozenboom Glashorst 45a 033-2773808

Achterban

IBAN: NL52 INGB 0008 4954 11

Administrateur: Wil Lanting Frans Halslaan 2 033-2770857


De missie van De Achthoek

‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof