Beleidsplan 2020-2025


Wat willen wij zijn als De Achthoek in deze tijd? We worden als christenen uitgedaagd om onbevangen en vrijmoedig te spreken over geloof en God. In een cultuur van individuele keuzes kan De Achthoek een plaats zijn voor persoonlijke groei en ontwikkeling waar talenten van iedereen worden gewaardeerd. Een plaats waar mensen worden uitgedaagd de keuze te maken voor een leven met God en een leven met elkaar. Wij zoeken naar vormen die daarbij passen en wil De Achthoek een plaats zijn waar mensen op elkaar kunnen vertrouwen.

Het beleidsplan geeft invulling aan de missie van De Achthoek:
De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar men elkaar ondersteunt in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Als gemeenteleden van de Achthoek willen we dus:
  •  Samen gemeente zijn
  •  Samen leven naar Jezus' voorbeeld
  •  Samen geloven

Vandaar de titel van dit beleidsplan : "SAMEN ACHTHOEK"

In het beleidsplan lees je hoe we dit in de periode 2020-2025 handen en voeten gaan geven.


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof