parallax background

Beroepingswerk

 

Met ingang van mei 2023 is een beroepingscommissie gevormd die bestaat uit acht personen: zes gemeenteleden en twee kerkenraadsleden,
 
Als consulent is Ds. Loes Kraan aangesteld. 
Laten wij hen in ons gebed kracht en Gods zegen toewensen.
 
De beroepingscommissie bestaat uit (van links naar rechts op de foto): 
Marlou Kroon- van Omme
Carla van de Wetering
Loes Kraan (consulent)
Eline Dorrestijn
Wil Lanting
Gerard de Graaf
Wendy van Merkenstijn
Heb Huibers
Cees Haaring
 

De commissie kiest zelf de voorzitter (die geen lid van de kerkenraad is).

De vacature is binnenkort te vinden op deze website. Als deze is geplaatst,  zal er ook in onze Achthoek App een bericht verschijnen. Uiteraard houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen.
 
Voordat de vacature wordt opengesteld vragen wij onze gemeenteleden om namen van predikanten door te geven, voorzien van een motivatie op basis van de profielschets. De profielschets is daartoe tot 2 juni achter het besloten gedeelte van onze website geplaatst. Daarna zal de vacature en profielschets openbaar toegankelijk zijn. 

Beroepingscommissie


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof