Catechese

Basis catechese

Ook dit seizoen, vanaf half september tot aan Pasen, wordt er weer catechese gegeven.

Alle jongeren tussen 12 en 18 krijgen een persoonlijke uitnodiging waarin tijd, plaats, data en leiding van de catechese wordt aangegeven.

Belijdeniscatechese

Herken je je in één van onderstaande uitspraken, dan is het de moeite waard om je aan te melden voor belijdeniscatechese.

 • Je hebt er wel eens over gedacht om belijdenis te doen van je geloof, maar om diverse redenen is het er niet van gekomen.
 • Je weet eigenlijk niet of je wel belijdenis wilt doen, maar je zou best eens iets meer van het geloof willen weten.
 • Gedurende het seizoen kan in alle vrijheid bezien worden welke keus gemaakt wordt. In ieder geval biedt deelname aan deze catechese, waarin we zullen ingaan op een aantal kernthema’s uit Bijbel en geloof, altijd een verrijking voor het eigen geloofsleven.

  De data waarop we bij elkaar komen, bepalen we met elkaar.

  Contactpersoon Catechese: Veronique Hoefakker

  Contactpersoon Belijdeniscatechese:


  De missie van De Achthoek

  ‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

  Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

  Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

  Verdiepen en vieren van ons geloof

  INLOGGEN