Catechese

 

Basiscatechese
De doordeweekse catechisatie is vervallen. Alle geloofstoerusting voor jongeren vindt plaats op de zondagochtend en wel in de vorm van 10voorTIEN en jongerendiensten die voor en door jongeren georganiseerd worden.

Belijdeniscatechese
Herken je je in één van onderstaande uitspraken, dan is het de moeite waard om je aan te melden voor belijdeniscatechese.

  • Je hebt er wel eens over gedacht om belijdenis te doen van je geloof, maar om diverse redenen is het er niet van gekomen.
  • Je weet eigenlijk niet of je wel belijdenis wilt doen, maar je zou best eens iets meer van het geloof willen weten.

Gedurende het seizoen kan in alle vrijheid bezien worden welke keus gemaakt wordt. In ieder geval biedt deelname aan deze catechese, waarin we zullen ingaan op een aantal kernthema’s uit Bijbel en geloof, altijd een verrijking voor het eigen geloofsleven.
De data waarop we bij elkaar komen, bepalen we met elkaar.

Basiscatechese

Belijdeniscatechese


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof