Berichten uit de Achterban & Zondagsbrief

Vanaf september 2022 krijgt de Achterban een nieuwe vorm: niet meer gedrukt, maar digitaal. Meer weten? Klik hier om te lezen over het hoe, wat en waarom.


Op deze pagina vind je de laatste berichten uit de Achterban. In verband met privacy zijn de berichten alleen te lezen als je ingelogd bent. Nog geen account / inlog? Maak deze dan >>hier<<< aan.

 
17 januari 2023

Notulen kerkenraadsvergadering 10 januari 2023 

Welkom en opening door de voorzitter.   We verwoorden onze verwachtingen en wensen voor 2023 waarbij naar voren komt dat we het belangrijk vinden dat de onderlinge afstand tussen gemeenteleden verkleind wordt en dat we ons inspannen om de verbinding met […]
30 november 2022

Samen op weg naar het Licht

Het is alweer een aantal weken geleden dat de gemeenteavond is gehouden, waarbij u als gemeente werd ingelicht over de uitkomsten en advies n.a.v. de visitatie. Fijn was het om te vernemen dat de opkomst groot was, hetgeen naar mijn […]
25 november 2022

Verslag vergadering Kerkenraad gehouden op 8 november 2022

Welkom en opening door de voorzitter. Na een rondje “Hoe is het met jou” , waarbij met name ingegaan is op hoe de visitatie is  ervaren en welke reacties men heeft ondervonden. De algemene conclusie is dat de visitatie veel […]
7 november 2022

Plaatselijke regeling

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 14 juni 2022 is de nieuwe Plaatselijke Regeling door de kerkenraad goedgekeurd. Deze is ook nog ter inzage toegestuurd aan de Classis Utrecht. De Regeling wordt zeer binnenkort geplaatst op de website van de kerk. Ik […]
29 oktober 2022

Verslag vergadering Kerkenraad 10 oktober 2022

Vaststellen agenda en indienen rondvragen. De agenda is akkoord en er zijn punten voor de rondvraag. Vaststelling verslag 12 juli 2022. Aandachtspunten uit verslag 12 juli:a. Verslagen vergaderingen van de diverse werkgroepen naar de Kerkenraad. Wordt niet gedaan. Eline is […]
26 augustus 2022

Zullen we ook in het nieuwe seizoen het weer SAMEN doen?

Na vele mooie en warme dagen ziet het ernaar uit, terwijl ik dit schrijf, dat de zomer wat gaat inleveren. Ook wij als kerk hebben de afgelopen maand wat ‘ingeleverd’, o.a. onze predikant Gerard Wolfert. Uiteraard zal dit afscheid voor […]
8 augustus 2022

Verslag vergadering Kerkenraad dd 14 juni 2022

Verslag vergadering Kerkenraad gehouden op 14 juni 2022  1. Welkom en opening door de voorzitter. De voorzitter heet ons allen welkom en leest een gedeelte uit de bijbel en spreekt een gebed uit. 2. Bezinning door ds. Gerard Wolfert. De […]