Collectebonnen

Indien gewenst kan men collectebonnen aanschaffen.

Bonnen bestellen kunt u door het benodigde bedrag over te maken naar rek. nr. NL33 ABNA 0486 1013 04 t.n.v. Protestantse gemeente 'de Achthoek' (vermeld de kleur). De bonnen worden in de zomerperiode thuis bezorgd.

Wilt u er van verzekerd zijn dat u in de zomerperiode (juni t/m augustus) over voldoende bonnen beschikt, bestel deze dan tijdig (vóór juni). Ook de verzorger van de bonnen gaat wel eens met vakantie.


De missie van De Achthoek

‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof