Collecteren


Geven aan collectes kan op verschillende manieren bij De Achthoek:
  •  digitaal: door gebruik te maken van de Achthoep App of de Givt App
  •  munt- of papiergeld: bij elke uitgang is voor iedere collecte een collectezak aanwezig
  •  periodiek overmaken (verhouding collectes is op jaarbasis circa 50% voor de diaconie en 50% voor de kerk):

    • Diaconie: IBAN: NL11 RABO 0372 4456 16 ten name van Diaconie Achthoek
    • Kerk: IBAN: NL91 INGB 0007 4604 95 ten name van Protestantse Gemeente De AchthoekCollecte-Apps
Er wordt steeds minder gebruik gemaakt van betalingen met munt- of papiergeld. We zijn gewend geraakt aan de pinpas of betaling via de mobiele telefoon. Ook De Achthoek gaat met deze tijd mee. We hebben twee Apps die gebruikt kunnen worden:
  •  Achthoek App (alleen voor leden van De Achthoek)
  •  Givt App (voor iedereen te gebruiken)

De verschillen tussen de Achthoek App en de Givt App
Bij de Givt App wordt een percentage van de gift besteedt aan transactiekosten en ontwikkelkosten voor de appbouwer. Dit kan oplopen tot circa 8%. Deze kosten worden in mindering gebracht van de gift en dat is jammer voor het beoogde collectedoel.

Met de Achthoek App zijn er twee manieren van geven. Bij een eenmalige gift (bijvoorbeeld een zondag met twee collectedoelen) betaalt de gever € 0,24 transactiekosten. De transactiekosten komen bovenop de gift en worden dus betaald door de gever. De slimste wijze van geven wordt bereikt door gebruik te maken van een saldo in de App, bijvoorbeeld € 50,--. De gebruiker betaalt dan voor het storten van dit saldo eenmalig slechts € 0,24. Elke keer als er iets aan een collecte wordt gegeven, wordt dit van het saldo afgetrokken. Als het saldo op is, moet er opnieuw worden bijgestort en zijn er weer eenmalig transactiekosten van € 0,24 verschuldigd.

Samenvattend
  •  bij geven met de Givt App wordt circa 8% van de gift in mindering gebracht van het collectedoel
  •  bij geven met de Achthoek App betaalt de gebruiker slechts € 0,24 per gestort saldo in de App

Onze voorkeur is dat gemeenteleden voor collectedoelen zoveel mogelijk gebruik maken van de Achthoek App.


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof