Commissie Eredienst

De zondagse eredienst is het kloppende hart van de gemeente waar we samen God lof brengen. Waar we, zowel gezamenlijk als persoonlijk, bemoedigd worden vanuit de Schrift, waardoor nieuwe kennis en ervaring wordt opgedaan. Waar we ook voorbede doen om door dit alles het geloof te verdiepen.

De commissie eredienst richt zich in de vergaderingen op onderwerpen die specifiek betrekking hebben op de opzet en organisatie van kerkdiensten en andersoortige vieringen. Hierbij heeft ze als doel de veelkleurigheid van de gemeente tot uitdrukking te laten komen in de diverse onderdelen van de erediensten en de variatie van vieringen. Ze luistert daarbij goed naar de stemmen uit de gemeente en heeft oog voor ontwikkelingen in kerk/liturgie en maatschappij.

Meer info bij Secretaris: Els Wagensveld


De missie van De Achthoek

‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof

INLOGGEN