Contactgegevens

De contactgegevens van de verschillende werkgroepen en andere onderdelen van de organisatie zijn te vinden op:

Werkgroepen:

Eredienst

Activiteiten (Toerusting)

Aandacht voor gemeenteleden (Pastoraat)

Omzien naar elkaar (Waaronder Jeugdwerk en Pastoraat)

Noodhulp (Diaconaat)

Overige:

Kerkelijke organisatie (Kerkenraad en Moderamen)

Gebouw- en middelen beheer (Kerkrentmeesters)

Hieronder vind je verschillende algemene contactgegevens van De Achthoek.

Kerkgebouw en "De Doorslag"


Molenweg 1

3925 CJ Scherpenzeel

telefoon: 033 277 38 05

(geen postadres)

Contactgegevens

Postadres:

Leeuwerikweide 12

3927 SP Renswoude

Algemeen e-mailadres:

info@de8hoek.nl

Webmaster

webmaster@de8hoek.nl

Predikant


Ds. Jacques Helder

e-mail: helder@de8hoek.nl

Predikant


Ds. Loes Kraan

tel: 06-30190322

e-mail: loes.kraan@de8hoek.nl

Scriba

A.M. van Vliet

telefoon: 06 262 286 09

e-mail: arie.van.vliet@de8hoek.nl

Kerkelijk bureau


J. Hazeleger - van Ginkel

Prinsenlaan 61

3925 BL Scherpenzeel

telefoon.: 033 277 25 24

e-mail: kerkelijkbureau@de8hoek.nl

Koster


Kostertelefoon: 0623 69 29 19

e-mail: koster@de8hoek.nl

Zondagsbrief


Kopij vóór donderdagavond 21.00 uur inleveren bij:

Tonny van Rootselaar, Vijverlaan 18

of via e-mail: zondagsbrief@de8hoek.nl

Achterban


Kopij aanleveren volgens publicatie in de laatste Achterban per e-mail:

achterban@de8hoek.nl