Corona maatregelen in De Achthoek

Er is een zogenaamd 'gebruiksplan' opgesteld waarin staat omschreven welke maatregelen worden genomen in overeenstemming met de RIVM-richtlijnen en de noodverordening van de Veiligheidsregio Gelderland.

Bekijk het gebruiksplan >>

Ook aan de hygiëne is natuurlijk gedacht. Het kerkgebouw is schoon en wordt na afloop weer gereinigd! U kunt hier over lezen in ons hygiëneplan.

Bekijk het hygiëneplan >>

Wilt u hierover meer weten over de gang van zaken voor, tijdens en na een kerkdienst, lees dan het beheerplan dat hiervoor is gemaakt.

Bekijk het beheerplan>>

Om het kerkbezoek gestroomlijnd en controleerbaar te laten verlopen, maken we gebruik van een reserveringssysteem. We hebben immers de verantwoording om het bezoek aan onze kerkdiensten goed en gestructureerd te laten verlopen.

Bekijk het reserveringssysteem>>


De missie van De Achthoek

‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof

INLOGGEN