Taakverdeling

Jacob van Vliet
Voorzitter
Tel. 033-2772905

 • Voorzitter / Contacten naar buiten / Breed Overleg Gemeente
 • Lid van het moderamen
 • 1e contactpersoon schuldhulpverlening + vz
 • Beraadsgroep Thuiszorg + Mantelzorg

Johan Dorrestijn
Penningmeester
Tel. 0318-573815

 • Wijkdiaken wijk 4+5 (inclusief Huis in de Wei)
 • Collecteerrooster
 • Classicale vergaderingen
 • Vrijwillige diaconale bijdrage
 • Contactgroep 65+
 • Website diaconie bijhouden
 • Diaconale wegwijzer up-to-date houden
 • Notulen

Niko Reijneveld
Secretaris
Tel. 033-2773141

 • Secretaris
 • Werkboek bijwerken
 • Actueel houden jaaragenda, besluitenlijst, taakverdeling
 • Verjaardagen bijzondere jeugd

Willemien Wiggers
Tel. 033-2773567

 • ZWO-diaken
 • Wijkdiaken wijk 1
 • Paasactie 1e contactpersoon
 • Philadelphiadienst 2e contactpersoon
 • Hulp- en vervoersdienst 1e contactpersoon

Dick Stoffelsen
Tel. 033-2774610

 • Wijkdiaken wijk 2
 • Paaskaars
 • Vluchtelingenwerk
 • Vakantiefonds minima en kerstgiften asielzoekers
 • Actie kerstpakketten
 • Contact met de co√∂rdinator van de kosters

Vacature

 • Afhandelen collectes bij de bank
 • Vermelden opbrengst collecten in de Achterban
 • Paasactie 2e contactpersoon
 • Beheer diaconiekast
 • Philadelphiadienst 1e contactpersoon
 • Co√∂rdinatie verspreiding Zondagsbrief naar mensen van de kerktelefoon
 • Hulp- en vervoersdienst 2e contactpersoon
 • Felicitatiedienst

Anneke Maat
Tel. 033-2771033

 • Wijkdiaken wijk 6
 • Kerst- en Paasattenties
 • Dankdagattenties
 • Vakantieweken
 • Notulen

Magda van Velden
2e voorzitter
Tel. 033-2778479

 • Wijkdiaken wijk 3
 • Administrateur
 • Reserve moderamen
 • Collecterooster (bestemmingen)
 • Bijzondere collecten: kopij zondagsbrief/achterban
 • Contact met de bank
 • Contactpersoon vrijwilliger kerkradio
 • Commissie Eredienst

Bert Lagerweij
Contactpersoon
Tel. 033-2770580

 • Kerkradio

Matthijs Wiggeman
Contactpersoon
Tel. 033-2774511

 • Cassetterecorder