Taakverdeling

Jacob van Vliet
Voorzitter
Tel. 033-2772905

 • Voorzitter / Contacten naar buiten / Breed Overleg Gemeente
 • Lid van het moderamen
 • Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening
 • Beraadsgroep thuiszorg + info mantelzorg
 • Bijeenkomt kerken + gemeente
 • Classicale vergaderingen iom vz kerkenraad
 • Contactgroep 65+

Johan Dorrestijn
Tel. 0318-573815

 • Website diaconie bijhouden
 • Diaconale wegwijzer up-to-date houden
 • Administrateur
 • Collecterooster (bestemmingen)
 • Contact met de bank
 • Avondmaalsdiensten HidW

Niko Reijneveld
Secretaris
Tel. 033-2773141

 • Secretariaat
 • Werkboek bijwerken
 • Aktueel houden jaaragenda, taakverdeling
 • Verjaardagen bijzondere jeugd
 • Lid werkgroep vluchtelingenwerk
 • Diaconiekast bijhouden
 • 2e Reserve moderamen
 • Afhandelen collectes bij de bank
 • Vermelden collecte-opbrengsten in de Achterban

Litha Kaljee
Tel. 06-30333840

 • ZWO-diaken
 • Paasactie 1e Contactpersoon
 • Hulp+vervoersdienst: 1e Contactpersoon
 • Felicitatiedienst
 • Contactpersoon wijk 1

Dick Stoffelsen
Tel. 033-2774610

 • Paaskaars
 • Vakantiefonds minima en kerstgiften
 • Actie kerstpakketten
 • Contact met de coordinator van de kosters
 • Aanspreekpunt “Samen aan Tafel” met kerst
 • Contactpersoon wijk 2

Roel-Peter Bakker
Penningmeester
Tel. 033 - 2771793

 • Penningmeester
 • 2e Voorzitter
 • Paasactie 2e Contactpersoon
 • Lid werkgroep vluchtelingenwerk
 • Contactpersoon wijk 3

Anneke Maat
Tel. 033-2771033

 • Kerst- en Paasattenties
 • Dankdagattenties
 • Vakantieweken
 • Reserve Notulist
 • 1e Reserve moderamen
 • Contactpersoon wijk 6

Renate Lagerweij
Tel. 0318 - 574726

 • Notulen incl aktielijst en besluitenlijst
 • Collecteerrooster
 • Hulp- en vervoersdienst 2e Contactpersoon
 • Bijzondere collecten: kopij zondagsbrief/achterban
 • Contactpersoon wijk 4 en 5

Bert Lagerweij
Contactpersoon
Tel. 033-2770580
E-mail:

 • Kerkradio

Matthijs Wiggeman
Contactpersoon
Tel. 033-2774511

 • Cassetterecorder