Werkgroep Diaconie

 

De Werkgroep Diaconie wordt gevormd door het College van Diakenen. Het college bestaat uit vier diakenen en twee overige functionarissen met specifieke taken Als college is de Werkgroep Diaconie, namens de kerkenraad verantwoordelijk voor het beheer en de besteding van de diaconale gelden die zij bij elkaar brengen.

Taakverdeling
De taakverdeling binnen de diaconie is hieronder weergegeven.
Twee van de leden van de diaconie hebben zitting in de kerkenraad. (*)

Roel-Peter Bakker

voorzitter

0653 63 59 34


 • voorzitter
 • lid werkgroep vluchtelingenwerk 
 • contactpersoon wijk 3 en 6
 • afhandelen collectes bank en vermelden collecteopbrengsten 
 • contactpersoon IDH Schuldhulp
 • contactpersoon Breed Overleg met de burgerlijke gemeente en Beraadgroep
 • paasactie 2e contactpersoon
 • dankdagattenties/boeketten samen met Litha Kaljee
 • Irma de Leeuw *

  vice-voorzitter

  033 277 14 36


 • vice-voorzitter
 • lid Moderamen en Kerkenraad 
 • avondmaalsdiensten Huis in de Wei
 • contactpersoon wijk 4 en wijk 5 
 • aanspreekpunt Samen met Kerst
 • Joke Meerveld

  secretariaat

  0622 40 40 24


 • secretariaat
 • notulen, actielijst en afsprakenlijst 
 • jaaragenda, taakverdeling, werkboek (i.s.m. voorzitter) 
 • hulp- en vervoersdienst 2e contactpersoon 
 • contactpersoon website diaconie
 • contactpersoon collecterooster en collecteerrooster
 • contactpersoon naar de kosters 
 • Anton Krijkamp

  penningmeester

  0623 46 64 20


 • penningmeester
 • contactpersoon naar administrateur
 • bijhouden kast 6
 • reserve notulist 
 • collectant 1
 • contactpersoon Contactgroep 65+ 
 • paaskaars bestellen
 • contactpersoon verjaardagen gehandicapten
 • contactpersoon felicitatiedienst
 • contactpersoon kerstpakketten en vakantiegeld
 • Magda van Velden

  administrateur

  033 277 10 33


 • financiële administratie 
 • collectebestemmingen
 • kopij collectebestemmingen naar Zondagsbrief/Achterban
 • Litha Kaljee *

  Diaken-ZWO

  0630 33 38 40


 • ZWO-diaken
 • lid Kerkenraad 
 • paasactie: bloemengroet 
 • hulp- en vervoersdienst
 • contactpersoon wijk 1 en 2 
 • dankdagattenties/boeketten samen met Roel-Peter Bakker
 • bijbelse dagboekjes 80+ kerst bestellen

 • De missie van De Achthoek

  De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

  Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

  Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

  Verdiepen en vieren van ons geloof