Werkgroep Diaconie

 

De Werkgroep Diaconie wordt gevormd door het College van Diakenen. Het college bestaat uit vier diakenen en twee overige functionarissen met specifieke taken Als college is de Werkgroep Diaconie, namens de kerkenraad verantwoordelijk voor het beheer en de besteding van de diaconale gelden die zij bij elkaar brengen.

Taakverdeling
De taakverdeling binnen de diaconie is hieronder weergegeven.
Twee van de leden van de diaconie hebben zitting in de kerkenraad. (*)

Irma de Leeuw *

voorzitter

033 277 14 36


 • contactpersoon IDH Schuldhulp
 • contactpersoon Breed Overleg met de burgerlijke gemeente en Beraadgroep
 • lid Moderamen en Kerkenraad 
 • avondmaalsdiensten Huis in de Wei
 • Anton Krijkamp

  secretariaat

  0623 46 64 20


 • jaaragenda, taakverdeling, werkboek bijhouden
 • contactpersoon website diaconie
 • contactgroep
 • contactpersoon kerstpakketten en vakantiegeld
 • paaskaars
 • Cees Haaring

  penningmeester

  0646 73 23 88


 • voorstellen bijzondere collectes
 • publiceren collectes Achterban en Zondagsbrief
 • opstellen collecterooster
 • collectebeheer Givt en Achthoek App
 • contactpersoon financieel administrateur
 • afhandelen collectes bank en vermelden collecteopbrengsten
 • Litha Kaljee *

  ZWO diaken

  0630 33 38 40


 • lid Kerkenraad
 • paasactie: bloemengroet 
 • dankdagbloemen
 • hulp- en vervoersdienst
 • bijbelse dagboekjes 80+ bestellen
 • Joke Meerveld

  diaken

  0622 40 40 24


 • contactpersoon kostersgroep
 • contactpersoon felicitatiedienst
 • contactpersoon alle wijken
 • bijhouden kast van diaconie
 • contactpersoon Samen met Kerst
 • contactpersoon verjaardagen gehandicapten
 • Jan van de Wetering

  financieel administrateur

  0620 59 61 06


  Notuliste: Jans Huibers


  De missie van De Achthoek

  De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

  Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

  Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

  Verdiepen en vieren van ons geloof