Heilige doop

Door de kerkenraad zijn door het jaar heen zes zondagen aangewezen waarop gelegenheid gegeven wordt tot bediening van de Heilige doop. Deze worden, zoveel mogelijk bij toerbeurt, geleid door één van beide predikanten. Per doopdienst worden er maximaal drie dopelingen gedoopt. In de weken voorafgaand aan een doopdienst vinden een tweetal doopgesprekken plaats. Op deze twee avonden wordt onder leiding van de dienstdoende predikant gesproken over de betekenis van de doop en over de onderdelen van de doopviering. De ouderling van dienst is daarbij aanwezig. De ouders ontvangen bij het geboortebezoek van hun predikant verdere informatie over de doopgesprekken.

Als u uw kind wilt laten dopen, neemt u dan contact op met de predikant die in de eerstvolgende doopdienst voorgaat.

Contact

  • Als u uw kind wilt laten dopen, neemt u dan contact op met het scribaat en er wordt contact gelegd met de predikant die in de eerstvolgende doopdienst voorgaat.
  • scribaat@de8hoek.nl


De missie van De Achthoek

‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof