Ds. Wolfert stelt zich voor ...

Mijn naam is Gerard Wolfert, getrouwd met Susanna en we zijn de trotse ouders van Pieter-Bouke en Niels. Sinds 2 juli 2017 ben ik één van de twee predikanten van de Protestantse Gemeente ‘De Achthoek’. Ik ben opgegroeid in het dorpje Stellendam op het mooie Goeree-Overflakkee. Na een bachelor theologie aan de Universiteit Utrecht volgde ik mijn master tot ‘Gemeentepredikant’ aan de Protestantse Theologie Universiteit in Amsterdam.

Als predikant....

Als predikant sta ik altijd open voor een gesprek over zingevings- of levensvragen. Als u behoefte heeft aan een gesprek neemt u dan gerust contact met mij op via e-mail of telefoon. Ik ben als predikant verbonden aan ‘De Achthoek’, maar predikant ben je uiteindelijk binnen de grotere gemeenschap waarin je je begeeft. Dus ook als u niet of niet zo vaak naar de kerk gaat mag u gerust contact met mij zoeken.

Interesses

Ik ben geïnteresseerd in hoe de kerk en geloofsgemeenschappen zich de komende jaren gaan ontwikkelen, ik sta thuis graag in de keuken en heb een passie voor muziek. Ik speel zelf trompet en piano en heb een vrij brede muzieksmaak van dixie, bebop, electroswing, Franse chansons, Beethoven en Bach tot de muziek van Taizé. Zo af en toe komt het er ook nog eens van dat ik zelf eens een gedicht schrijf of een lied vertaal/hertaal.


Ds. Gerard Wolfert: 'Je bent met elkaar één familie'

Wat mij erg aansprak in het profiel van 'De Achthoek' was de ruimte voor diversiteit.


Het is een protestantse gemeente, van vrijzinnig tot confessioneel en alles daar tussenin. Ook zijn er verschillende smaken wat liederenkeuze betreft. Dat zorgt binnen kerken wel eens voor moeilijkheden of conflicten, maar het is juist mooi om als kerk de waarde daarvan te leren zien. De Achthoek wil een open gemeenschap zijn, waarin verschillende manieren van geloven de ruimte krijgen. Het is de rol van de predikant om mensen daarin te begeleiden, want je bent met elkaar één familie. Je kijkt uiteindelijk naar dat wat bindt. Ik zou me graag willen inzetten voor die diversiteit binnen De Achthoek, want ik kan genieten van de veelkleurigheid die je bijvoorbeeld ziet in kerkdiensten. Je hebt af te toe bijzondere diensten, bijvoorbeeld een praise- of een Taizédienst, waar je specifiek aandacht geeft aan één vorm. Maar juist in de gewone diensten kun je liederen uit verschillende tradities een plek geven. Ik vind het mooi om uit verschillende bronnen te putten.
In het voorgaan in de kerkdienst hoop ik aan verschillende mensen iets mee te geven, zodat ze met een boodschap naar huis gaan waarmee ze wat kunnen. Ik vind dat de woorden die mensen op zondag horen hen moeten inspireren om ze daarna om te zetten in daden."