Ds. Helder stelt zich voor ...

Mijn roepnaam is Jacques, mijn doopnamen zijn Jakob Pieter, ik ben vernoemd naar twee van mijn ooms. Ik werd geboren in Drenthe en groeide op in Hoogeveen. In Kampen studeerde ik theologie aan de universiteit. Tijdens mijn opleiding kreeg ik werk in verschillende organisaties voor de begeleiding van jongeren, onder meer bij YouthforChrist. Ik gaf begeleiding en training aan teams in het kader van jongerenevangelisatie, gaf muzikale ondersteuning bij samenkomsten en deed geestelijk opbouwwerk.

Als predikant....

Ik ben theologie gaan studeren om meer van God te weten te komen, niet in de eerste plaats om predikant te worden. Voor mij was theologie was een goede opstap. Het ging mij om het gesprek met anderen over God: wat roept geloof in God bij mij en anderen op. Ik ben afgestudeerd op het onderwerp 'gemeenteopbouw." Steeds minder mensen participeren momenteel binnen een kerkelijke gemeente. Maar wat ik heb gezien, is dat het geloof voor de mensen die gebleven zijn en aanhaken, veel belangrijker is geworden. Vroeger kon je nog meegaan met de traditie en werd je meegenomen door anderen. We leven tegenwoordig in een wereld waar iedereen voor zichzelf maar moet bepalen wat je gelooft of wie je bent. Volgens mij is het goed dat we weer leren zeggen 'ik geloof'. Dat wil zeggen, het gezamenlijke geloof van de kerk vraagt vandaag om persoonlijk bevestigd te worden.

Opdracht in Scherpenzeel

Meerkerk werd mijn eerste standplaats als predikant, een periode (1990-2002) waarin ik trouwde met Trudy en wij de ouders werden van dochter. Tevens een tijd waarin een nieuwe kerk gebouwd werd, met een nieuw orgel; en een tijd waarin ik een gemeente opbouwplan heb uitgewerkt. In de regio begeleidde ik de teams van de Alpha-cursus. Arapoti werd mijn volgende missie en gemeente om te dienen, een boeren gemeenschap in de staat Paraná in Brazilië. Vanaf 2008 werkte ik in Nijkerkerveen, waar ik als doel kreeg de gemeente zelfstandiger te maken en sterk te maken voor de toekomst. Nu zie ik geloofsopbouw als mijn bijdrage en opdracht voor Scherpenzeel, om het geloof “te verdiepen en te vieren”, met aandacht voor Gods Geest en voor heel de mens.


Ds. Jacques Helder: ´Als je wat zaait, zal er iets gaan groeien'

In 'De Achthoek' zie ik de aandacht voor elkaar en voor de medemens als een positief punt. ,,Ik ben ervan onder de indruk dat het jaarprogramma voor driekwart bestaat uit diaconale zaken. Bewogenheid voor de medemens en actief zijn in de maatschappij is natuurlijk prachtig", zegt hij. ,,Ik wil mij ervoor inzetten dat mensen ook geestelijk gevoed worden. Mensen laten ontdekken dat we bronnen kunnen aanboren. Dat betekent praktisch dat mensen zin krijgen in de kerk, bijvoorbeeld met iemand willen bidden of willen participeren in een kring. Ik droom ervan dat de kerk op die manier een levende gemeenschap is."


Ik ben erg aangesproken door het missie-statement van 'De Achthoek', waar onder andere in staat dat ze een 'missionaire, levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap' wil zijn en waar 'we ons geloof willen verdiepen en vieren'. Dat is ook mijn missie: dat er verdieping komt en we meer vrucht gaan dragen. Ik ben niet zozeer een leraar die mensen de les leert, ik ben meer iemand die mensen in het geloof met zorg wil begeleiden. Een goede term zou ´pastoraal onderwijzend´ kunnen zijn", zegt Helder.