Wat wordt het nieuwe logo van De Achthoek?

Wat willen wij zijn als Achthoek in deze tijd? We worden als christenen uitgedaagd om onbevangen en vrijmoedig te spreken over geloof en God. In een cultuur van individuele keuzes kan de Achthoek een plaats zijn voor persoonlijke groei en ontwikkeling waar talenten van iedereen worden gewaardeerd. Een plaats waar mensen worden uitgedaagd de keuze te maken voor een leven met God en een leven met elkaar. Wij zoeken naar vormen die daarbij passen en wil de Achthoek een plaats zijn waar mensen op elkaar kunnen vertrouwen.

De afgelopen periode is er veel gedaan aan de communicatie in en door De Achthoek. Een belangrijk onderdeel daarvan de aanpassing van de huisstijl, zodat hierin ook is te zien wat De Achthoek is en waarvoor we staan. Als eerste stap zijn er voorstellen voor een nieuw logo gemaakt. We willen jullie graag vragen om te helpen bij de selectie. Graag horen we jullie voorkeur.

Hoe zijn we tot dit logo gekomen? In de afbeelding hieronder zijn de belangrijkste kenmerken van he logo weergeven.

Er is bij de kleurstelling rekening gehouden met de huisstijl van de PKN.

Er zijn met bovenstaande uitgangspunten een drietal logo's uitgewerkt. De vorm van het logo is aangevuld met 3 belangrijke onderdelen uit de missie van De Achthoek: Samen geloven, Samen leven en Samen zijn.

We zijn heel benieuwd naar jullie reacties!

  Mijn keuze van het nieuw logo:

  Ik kies het logo met nummer:

  Bedankt voor jullie input,

  De werkgroep Communicatie.


  De missie van De Achthoek

  ‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

  Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

  Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

  Verdiepen en vieren van ons geloof

  INLOGGEN