Geboorte


Het is wenselijk dat je bij de geboorte van een zoon of dochter dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan het Kerkelijk Bureau als je je kind wilt inschrijven. Dit kan  door het sturen of mailen van een geboortekaartje. De predikant hoort ook graag van de geboorte.

Kerkelijk Bureau


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof