Givt Collecteren

Collecteren op afstand

Nu we voorlopig niet meer samenkomen in ons kerkgebouw missen we onze collecte-inkomsten. Daar hebben we gelukkig wat op gevonden, we gaan collecteren op afstand. U kunt op drie manieren uw bijdrage geven aan onze collectes.

Via uw smartphone (dit heeft onze voorkeur): Met de GIVT app kunt u met uw smartphone op een gemakkelijke en comfortabele wijze geven. Uitgebreide informatie vindt u hier onder.

Via iDEAL: Gemeenteleden die geen smartphone hebben kunnen op eenvoudige wijze bijdragen aan onze collectes via iDEAL van SKG Collect. Graag vermelden: Bedrag collecte 1 / Bedrag collecte 2.

Met een overschrijving: Natuurlijk kunt u ook gewoon uw bijdrage overmaken op onze bankrekening NL33 ABNA 0486 1013 04 ten name van: Protestantse Gemeente de Achthoek. Graag vermelden: Bedrag collecte 1 / Bedrag collecte 2.

Gemakkelijk, comfortabel en anoniem geven met Givt

Vanwege het coronavirus heeft De Achthoek gezocht naar andere vormen van collecteren. Daarom hebben we nu naast de gebruikelijke betalingsvormen ook Givt om aan onze collectes te geven. Ondanks het feit dat u onze erediensten alleen kunt 'bijwonen' via Kerkdienst Gemist, kunt u toch op een uiterst eenvoudige en comfortabele wijze geven aan onze collectes.

Bijkomend voordeel is dat we later Givt kunnen blijven gebruiken in onze kerk als aanvullende geefmogelijkheid. Voor steeds meer mensen is het minder vanzelfsprekend om contant geld bij zich te hebben. Dat is niet zo vreemd, want bijna overal kunt u met een pinpas of smartphone betalen. Als we straks weer kerkdiensten hebben, kan ook in de kerk met Givt aan onze collectes worden gegeven door simpelweg uw smartphone bij de collectezak te houden.

Givt is een app op uw smartphone waarmee u altijd en overal kunt bijdragen aan de collectes. Hiermee bieden we een handige, veilige en makkelijke totaaloplossing voor geven zonder contant geld.

De voorbereiding

Om te kunnen geven met Givt moet u een smartphone hebben waarop u de Givt app kunt installeren. De Givt app is gratis te downloaden in de App Store van Apple (iOS) of in Google Play (Android). Na het installeren van de app moet eenmalig een aantal instellingen worden gedaan. Hiervoor hebben wij een uitgebreide handleiding gemaakt.

Meerdere mogelijkheden tot geven aan uw kerk

Met de Givt app kunt u voor de dienst de beide collectebedragen al invullen. Op het moment van de collecte zijn er drie mogelijkheden om over te gaan tot een gift.

Kiezen uit een lijst voor de kerk waaraan u wilt geven (De Achthoek is al voorgeselecteerd als u in de omgeving van onze kerk bent) Door het inscannen van de QR-code, bijvoorbeeld op Kerkdienst Gemist Door uw smartphone in de nabijheid van de collectezak te houden (nu even niet van toepassing tijdens de coronacrisis) Ter verduidelijking van de giftmogelijkheden is ook een handleiding beschikbaar. Zie ook de eenvoudige 4-stappen handleiding.

Uw gift is anoniem

De instantie waar u aan geeft kan uw gegevens nooit zien. De gift is dus volledig anoniem. U kunt nooit worden benaderd met vragen hierover. Een fijn gevoel voor uw privacy. Het geven met Givt lijkt veel op het geven van contant geld, het warme gevoel van geven blijft intact.

Givt werkt samen met Kerkdienst Gemist

Beluistert u een dienst van De Achthoek via Kerkdienst Gemist, dan kunt u geven via de Givt button geheel rechts onder in het scherm. Als u hierop drukt verschijnt er een QR-code. Het eenvoudig scannen van deze code met uw smartphone via de Gift app zorgt ervoor dat de ingeven bedragen automatisch worden overgemaakt naar de kerk.

Uw giften en de belastingdienst

Een groot voordeel van geven met Givt is dat u via de app een overzicht kunt opvragen van al uw giften aan ANBI-geregistreerde organisaties. Dit overzicht wordt naar u gemaild en kunt u gebruiken bij uw belastingaangifte. Voor de belastingdienst is dit een geaccepteerde werkwijze. Givt is dus ook een prima middel ter vervanging van de oude vertrouwde collectebonnen.

Hoe worden de bedragen afgeschreven van uw bankrekening?

Givt werkt samen met SlimPay voor het razendsnel verwerken van de transacties. SlimPay is gespecialiseerd in het verwerken en machtigen van automatische incasso's. SlimPay staat onder toezicht van de Nederlandse Bank en overige Nationale Europese Banken. Na registratie ontvangt u van SlimPay een contract per e-mail waarin de door u gegeven machtiging wordt bevestigd. Dit houdt in dat zij uw gedane giften wekelijks van uw rekening mogen afschrijven.

Hoe veilig is Givt

Alle transacties werken met een machtiging en kunnen altijd worden teruggedraaid, mocht er iets niet kloppen. Alle transacties worden per week verzameld en daarna verstuurd over verbindingen voor bankverkeer die qua beveiliging voldoen aan de meest moderne technologieën. Givt is daarom extra veilig, omdat de daadwerkelijke transactie niet plaatsvindt op het moment van geven, maar op een later tijdstip.

Waar kunt u de Givt app gebruiken

De Givt app is sterk in opkomst, er zijn al circa 1000 kerken aangesloten en ook aan veel goede doelen kunt u geven door eenvoudig uw smartphone bij de collectebus te houden. De gever blijft anoniem en heeft altijd een duidelijk overzicht van zijn donaties.

Smartphone gebruiken bij collectes (voor straks in de kerk of collectes aan de deur)

In de collectezak of collectebus zit een mini zendertje (beacon). Er is geen internetverbinding nodig tijdens het geefmoment. De verbinding werkt met Bluetooth LE (Low energy). Voor de goede werking moeten op uw smartphone Bluetooth en locatievoorziening aanstaan. Givt doet niets met uw locatiegegevens, deze zijn uitsluitend nodig voor de goede werking van de app tijdens het geefmoment. Uw locatie wordt door Givt niet opgeslagen of gevolgd.


De missie van De Achthoek

‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof