Heilig Avondmaal


De vieringen staan open voor doopleden en belijdende leden (een open gezinsviering).

Op de Avondmaalszondagen wordt in samenwerking met de Hervormde Gemeente een (korte) avondmaalsviering gehouden in het 'Huis in de Wei'. Ook mensen van buiten het “Huis in de Wei’, voor wie de duur van de gewone dienst een probleem is, worden hiervoor van harte uitgenodigd. De aanvang is telkens om 11.30 uur.

Viering Heilig Avondmaal thuis
Voor hen die door ziekte of ouderdom aan huis gebonden zijn en ook niet in staat zijn aan de tafelvieringen in het Huis in de Wei deel te neme, is er gelegenheid om thuis samen met gezinsleden het Heilig Avondmaal te vieren. Deze gelegenheid bestaat op de zondagen waarop ook de gemeente het Heilig Avondmaal viert. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, dient men in de week voorafgaande aan het Heilig Avondmaal contact op te nemen met de predikant of de ouderling.


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof