Heilige Doop


Een aantal keren per jaar wordt in een zondagse eredienst gelegenheid gegeven tot bediening van de Heilige Doop. Per doopdienst worden er maximaal drie dopelingen gedoopt. In de weken voorafgaand aan een doopdienst vinden een tweetal doopgesprekken plaats. Op deze twee avonden wordt onder leiding van de predikant gesproken over de betekenis van de doop en over de onderdelen van de doopviering. De ouderling van dienst (jeugdouderling) is daarbij aanwezig. De ouders ontvangen bij het geboortebezoek van de predikant verdere informatie over de doopgesprekken.

Als je je kind wilt laten dopen, neem dan contact op met de predikant.


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof