Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening


De Vereniging Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening (IDH) wordt gevormd door de diaconieën van 11 kerken uit Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg. Voor mensen die niet meer of nog niet bij de reguliere hulpverlening terecht kunnen vormt de IDH een vangnet: helpen wie geen helper heeft. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeentelijke sociale diensten. De IDH Schuldhulp helpt mensen op een laagdrempelige en effectieve wijze met het oplossen en voorkomen van hun schulden problematiek. Dit gebeurt door de inzet van getrainde vrijwilligers: de maatjes.

Ook onze diaconie is hierbij actief. Informatie hierover kunt u hier vinden.


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof