parallax background

De Achthoek


De Achthoek in Scherpenzeel is een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. In onze gemeente willen wij inhoud geven aan onze geloofsvreugde door de ontmoeting met God en met elkaar.

Daarbij geven wij elkaar voldoende ruimte. Ruimte voor verschillen in geloofsopvattingen en geloofsbelevingen. Wij ontmoeten elkaar in de “Achtkanter”, onze achthoekige kerk aan de Molenweg. En niet alleen op zondag, maar ook tijdens de vele activiteiten door de week. Vanuit die ontmoeting zien wij om naar onze naaste, dichtbij en ver weg.

Leden per 1 januari 2024

1190

leden

454

belijdende leden

673

doopleden

63

vrienden

1

predikant


De Achthoek


De Achthoek is ontstaan uit de Gereformeerde Kerk te Scherpenzeel en de Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’. Op 1 april 1991 zijn beide gemeenten gefedereerd en op 1 april 2007 gefuseerd tot de Protestantse Gemeente 'De Achthoek' te Scherpenzeel. We zijn een gemeente waarbinnen verschillende stromingen te onderscheiden zijn en waar wij met respect voor elkaar ons geloof willen beleven.


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof