Jeugdwerk


In de Werkgroep Jeugd zijn alle vormen van jeugdwerk vertegenwoordigd: kinderoppas, clubwerk, kindernevendiensten, 10-voorTIENdiensten en 12-uurtje.

Opzet tienerwerk
Vanaf 2021 is de opzet van het tienerwerk binnen onze gemeente gewijzigd. Concreet betekent dit dat de doordeweekse catechisatie is vervallen. Alle geloofstoerusting voor jongeren vindt plaats op de zondagochtend en wel in de vorm van 10voorTIEN en jongerendiensten die voor en door jongeren georganiseerd worden.

  • De 10voorTIEN diensten zijn verder uitgebouwd en uitgebreid. De 12 tot 16-jarigen worden ingedeeld in twee groepen: 1e en 2e klas middelbare school en een groep 3e en 4e klas middelbare school. De groep komt ongeveer 2 keer per maand bij elkaar.
  • De tienerclub komt één keer per maand bij elkaar. Ook zij worden in twee groepen verdeeld. Wanneer een jongere liever bij een andere groep wil aansluiten, valt daar altijd over te praten.
  • We organiseren één keer per zes weken een jongerendienst. Uitgangspunt is dat de dienst voor en door jongeren georganiseerd wordt in een kleine en vertrouwde setting in de bovenzaal. Dit vindt plaats op zondagochtend om 12 uur. We sluiten steeds af met een lunch.
  • We gaan aan het begin van het seizoen met de jeugd van 12-16 jaar op kamp om groepsvorming te stimuleren.
  • We willen vaker met elkaar gezamenlijke activiteiten organiseren, te denken valt aan het bezoeken van de EO-jongerendag en het deelnamen aan "Nacht zonder dak”


Waarom is dit alles belangrijk?
Voor de geloofsontwikkeling van tieners is het van belang dat ze activiteiten binnen de kerk aangeboden krijgen die bij hen passen en waar ze enthousiast van worden. Binding met elkaar is de basis voor een goed gesprek over wat je gelooft en wat je belangrijk vindt.

De jongeren staan te trappelen om na de zomer weer te beginnen. We hebben leuke en open tieners in onze gemeente die in zijn voor een goed gesprek. Maar dat betekent ook dat we op zoek zijn naar gemeenteleden die jongeren een warm hart toedragen. We zijn op zoek naar mensen die één keer per maand met deze groep willen optrekken. Er is materiaal waarmee gewerkt kan worden, eigen inbreng is heel mooi maar geen vereiste. Wanneer je dit leest en denkt ik wil incidenteel meehelpen, dan is meegaan op kamp misschien voor jou een mogelijkheid. Hiervoor zoeken we ook vrijwilligers.


De missie van De Achthoek

‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof