Werkgroep Jeugdwerk

In de Werkgroep Jeugdwerk zijn alle vormen van jeugdwerk vertegenwoordigd: crèche, clubwerk, 10-voortiendiensten, jongerendiensten, catechese en kindernevendiensten.

Nieuwe opzet tienerwerk

Komend jaar (miv 2021) verandert de opzet van het tienerwerk binnen onze gemeente. We gaan met nieuwe energie en een nieuwe vorm met elkaar aan de slag. Concreet betekent dit dat de doordeweekse catechisatie komt te vervallen. Alle geloofstoerusting voor jongeren vindt vanaf komend seizoen plaats op de zondagochtend en wel in de vorm van 10voorTIEN en jongerendiensten die voor en door jongeren georganiseerd worden.

• Het huidige 10voorTIEN wordt verder uitgebouwd en uitgebreid. De 12 tot 16-jarigen worden ingedeeld in twee groepen: 1e en 2e klas middelbare school en een groep 3e en 4e klas middelbare school. De groep komt ongeveer 2 keer per maand bij elkaar.

• Huidige tienerclub blijft één keer per maand bij elkaar komen. Ook zij worden in twee groepen verdeeld. Wanneer een jongere liever bij een andere groep wil aansluiten valt daar altijd over te praten.

• We gaan ook één keer per zes weken een jongerendienst organiseren. Uitgangspunt is dat de dienst voor en door jongeren georganiseerd wordt in een kleine en vertrouwde setting in de bovenzaal. Dit zal op zondagochtend om 12 uur plaatsvinden. We sluiten steeds af met een lunch.

• We willen heel graag aan het begin van het seizoen met de jeugd van 12-16 jaar op kamp gaan om groepsvorming te stimuleren.

We willen vaker met elkaar gezamenlijke activiteiten organiseren, te denken valt aan het bezoeken van de EO-jongerendag en het deelnamen aan "Nacht zonder dak”

Waarom is dit alles belangrijk?

Voor de geloofsontwikkeling van tieners is het van belang dat ze activiteiten binnen de kerk aangeboden krijgen die bij hen passen en waar ze enthousiast van worden. Binding met elkaar is de basis voor een goed gesprek over wat je gelooft en wat je belangrijk vindt.

De jongeren staan te trappelen om na de zomer weer te beginnen. We hebben leuke en open tieners in onze gemeente die in zijn voor een goed gesprek. Maar dat betekent ook dat we op zoek zijn naar gemeenteleden die jongeren een warm hart toedragen. We zijn op zoek naar mensen die één keer per maand met deze groep willen optrekken. Er is materiaal waar mee gewerkt kan worden, eigen inbreng is heel mooi maar geen vereiste. Wanneer u dit leest en denkt ik wil incidenteel meehelpen dan is meegaan op kamp misschien voor u een mogelijkheid. Hiervoor zoeken we ook vrijwilligers.

U kunt ons bereiken via jeugdouderling@de8hoek.nl. Een telefoontje is ook prima Allet Klein Mentink(06-20172769) of Brenda van de Burgt (06-46514527)

Contactpersoon Ds. Gerard Wolfert


De missie van De Achthoek

‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof

INLOGGEN