Werkgroep Jeugdwerk

In de Werkgroep Jeugdwerk zijn alle vormen van jeugdwerk vertegenwoordigd: crèche, clubwerk, 10-voortiendiensten, jongerendiensten, catechese en kindernevendiensten.

Contactpersoon Ds. Gerard Wolfert


De missie van De Achthoek

‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof

INLOGGEN