Kerkbalans

 

Kerk zijn we samen! De actie kerkbalans was dit jaar van 13 tot 27 januari. In 2023 is er € 162.000,-- ontvangen en in 2024 is er door onze gemeenteleden ruim € 157.000,- toegezegd aan de Actie Kerkbalans. Dankzij de opbrengst van de Actie Kerkbalans kunnen we onze wekelijkse kerkdiensten houden, diverse samenkomsten organiseren, pastorale bezoeken brengen en omzien naar elkaar. In het kort gezegd: met jouw bijdrage kunnen we samen kerk zijn.

Kerken krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan, zijn we afhankelijk van de financiële bijdrage van onze leden. 'Geef vandaag voor de kerk van morgen' was het thema voor Actie Kerkbalans 2024. Door gezamenlijk onze (financiële) schouders onder deze actie te zetten behouden we wat waardevol is. Zo blijft onze kerkgemeenschap van waarde voor ons als gemeenteleden en de samenleving om ons heen.

Geef aan uw kerk wat u kunt missen. Zo behouden we samen wat waardevol is.

Mocht je de actie kerkbalans hebben gemist en je wilt toch nog meedoen dan zien we je vrijwillige bijdragen graag tegemoet op: IBAN: NL10ABNA0447100831 ten name van Prot. Gemeente De Achthoek te Scherpenzeel.

Je kunt onze kerk ook steunen met een periodieke gift. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kies je ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de kerk, dan is je bijdrage aan de kerk hoger zonder dat het je meer kost. 


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof