Kerkbalans

 

Kerk zijn we samen! In 2023 gaf onze gemeente ruim € 162.000,- aan de Actie Kerkbalans. Dankzij deze opbrengst konden we ondanks de coronabeperkingen onze wekelijkse kerkdiensten houden, diverse samenkomsten organiseren, pastorale bezoeken brengen en omzien naar elkaar. In het kort gezegd: met uw bijdrage konden we samen kerk zijn. De opbrengsten en uitgaven waren dankzij uw steun in het verleden redelijk in balans en daar zijn we dankbaar voor. Echter... de kosten nemen toe en de inkomsten lopen terug. Daarom vragen wij u goed na te denken over de hoogte van uw jaarlijkse bijdrage aan onze kerk. Laat ons niet in de steek en help mee om samen kerk te blijven!

Kerken krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan, zijn we afhankelijk van de financiële bijdrage van onze leden. Zo blijft onze kerkgemeenschap van waarde voor ons als gemeenteleden en de samenleving om ons heen. 'Geef vandaag voor de kerk van morgen' is het thema voor Actie Kerkbalans 2024. Door gezamenlijk onze (financiële) schouders onder deze actie te zetten behouden we wat waardevol is.

Geef aan uw kerk wat u kunt missen. Zo behouden we samen wat waardevol is.

De Actie Kerkbalans is van 13 januari tot 27 januari 2024.

 

 

Uw vrijwillige bijdragen zien we graag tegemoet op: IBAN: NL10ABNA0447100831 ten name van Prot. Gemeente De Achthoek te Scherpenzeel.

Je kunt onze kerk ook steunen met een periodieke gift. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kies je ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de kerk, dan is je bijdrage aan de kerk hoger zonder dat het je meer kost. 


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof