Kerkbalans

Kerk zijn we samen! In 2019 gaf onze gemeente € 165.555,- aan de Actie Kerkbalans. Dankzij deze opbrengst konden we onze wekelijkse kerkdiensten houden, diverse samenkomsten organiseren, pastorale bezoeken brengen en omzien naar elkaar. In het kort gezegd: met uw bijdrage konden we samen kerk zijn. De opbrengsten en uitgaven waren dankzij uw steun in het verleden redelijk in balans en daar zijn we dankbaar voor. Echter... de kosten nemen toe. De PKN heeft in de afgelopen jaren veel wijzigingen doorgevoerd, waardoor onze gemeente met aanzienlijk hogere financiële lasten wordt geconfronteerd. Door het afnemende ledental is in het bedrag aan toezeggingen toch ook een dalende trend zichtbaar. Qua saldo gaat het dus niet goed. Als we uitgaan van gelijkblijvende toezeggingen komen we per jaar structureel circa € 15.000,- tekort. Daar gaan we natuurlijk iets aan doen! Daarom vragen wij u goed na te denken over de hoogte van uw jaarlijkse bijdrage aan onze kerk. Laat ons niet in de steek en help mee om samen kerk te blijven!

Geef aan uw kerk wat u kunt missen. Zo behouden we samen wat waardevol is.

De laatste Actie Kerkbalans is gehouden van 18 januari tot 2 februari 2020. Begin 2021 start een nieuwe Actie Kerkbalans. Daar hoort u binnenkort meer over.

Uw vrijwillige bijdragen zien we graag tegemoet op: IBAN: NL10ABNA0447100831 ten name van Prot. Gemeente De Achthoek te Scherpenzeel.


De missie van De Achthoek

‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof

INLOGGEN