Kerkdiensten

Zondag 18 november 2018 
10.00 uur: Heilig Avondmaal - ds. G.A. Wolfert
Kindernevendienst: groep 1 t/m 8
Kinderoppasdienst: Aanwezig  
18.30 uur: Avonddienst - ds. J.P. Helder

Zondag 25 november 2018 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar  
10.00 uur: ds. J.P. Helder en ds. G.A. Wolfert
Kindernevendienst: groep 1 t/m 8
Kinderoppasdienst: Aanwezig  

Zondag 2 december 2018
1ste zondag van Advent 
10.00 uur: ds. J.P. Helder
Kindernevendienst: groep 1 t/m 8
Kinderoppasdienst: Aanwezig  

Zondag 9 december 2018
2de zondag van Advent 
10.00 uur: Doopdienst - ds. G.A. Wolfert
Kindernevendienst: groep 1 t/m 8
Kinderoppasdienst: Aanwezig 
18.30 uur: Praisedienst - Durk Muurling uit Barneveld

Zondag 16 december 2018
3de zondag van Advent 
09.50 uur: 10 voor Tien
10.00 uur: ds. G.A. Wolfert
Kindernevendienst: groep 1 t/m 8
Kinderoppasdienst: Aanwezig
18.30 uur: Avonddienst - ds. J.P. Helder 

Zondag  23 december 2018
4de zondag van Advent 
10.00 uur: ds. J.P. Helder
Kindernevendienst: groep 1 t/m 8
Kinderoppasdienst: Aanwezig

Maandag  24 december 2018
18.30 uur: Kinderkerstdienst

25 december 2018: 1ste Kertdag 
09.00 uur en 11.00 uur: ds. G.A. Wolfert
Kindernevendienst: groep 1 t/m 8
Kinderoppasdienst: Aanwezig

Zondag 30 december 2018
10.00 uur: ds. P. Koekoek uit Woudenberg
Kindernevendienst: groep 1 t/m 8
Kinderoppasdienst: Aanwezig

31 december 2018: Oudjaarsdag
18.30 uur: ds. J.P. Helder