De kerkenraad van de Achthoek

De leden van de kerkenraad vormen het bestuur van de plaatselijke gemeente. De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleidsplan van de gemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan.

Samenstelling van de kerkenraad

Vijf van de leden van de kerkenraad vormen samen het moderamen. (*)

Sjoerd de Vries (*)

Voorzitter Kerkenraad

06-54260015


Arie van Vliet (*)

Jacques Helder (*)

Predikant

033-2465275


Loes Kraan

Predikant

06-30190322


Henk Hazeleger (*)

Voorzitter beheer

033 277 25 24


Renata van Heck

Secretaris beheer

033-2778133


Eline Dorrestijn

Beleidsouderling


Chris van Luik

Beleidsouderling

033 2589292


Heb Huibers

Beleidsouderling


Irma de Leeuw

Vice-voorzitter Diaconie


Brenda van de Burgt

Jeugdouderling

06-46514527


Allet Klein Mentink

Jeugdouderling

06-20172769


Litha Kaljee


De missie van De Achthoek

‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof