Kerkenraad en Moderamen


De leden van de kerkenraad vormen het bestuur van de plaatselijke gemeente. De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleidsplan van de gemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan. Vier leden van de kerkenraad zijn ook lid van het moderamen.

De Kerkenraad bestaat uit 11 personen:
  •  voorzitter kerkenraad
  •  scriba
  •  predikant
  •  2x ouderling-kerkrentmeester
  •  2x diaken
  •  2x jeugdouderling (bij toerbeurt aanwezig)
  •  3x beleidsouderling

Het Moderamen bestaat uit 4 personen:
  •  voorzitter kerkenraad
  •  scriba
  •  ouderling-kerkrentmeester
  •  diaken


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof