De kerkenraad van De Achthoek


De leden van de kerkenraad vormen het bestuur van de plaatselijke gemeente. De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleidsplan van de gemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan.

Samenstelling van de kerkenraad
Vijf van de leden van de kerkenraad vormen samen het moderamen. (*)

Sjoerd de Vries (*)

voorzitter kerkenraad

0654 26 00 15


Janneke Robbertsen (*)

Loes Kraan

predikant

0630 19 03 22


Henk Hazeleger (*)

voorzitter beheer

033 277 25 24


Eline Dorrestijn

beleidsouderling

.


Chris van Luik

beleidsouderling

0622 66 81 78


Heb Huibers

beleidsouderling

.


Renata van Heck

secretaris beheer

033 277 81 33


Brenda van de Burgt

jeugdouderling

0646 51 45 27


Allet Klein Mentink

jeugdouderling

0620 17 27 69


Irma de Leeuw (*)

vice-voorzitter diaconie

.


Litha Kaljee


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof