Werkgroep Beheer (Kerkrentmeesters)

 

De Werkgroep Beheer wordt gevormd door het College van Kerkrentmeesters. Het college bestaat uit vijf kerkrentmeesters  en vier overige functionarissen met specifieke taken Als college is de Werkgroep Beheer, namens de kerkenraad verantwoordelijk voor het beheer van de materiële aangelegenheden van de kerk. Het college is ook verantwoordelijk voor het Kerkelijk Bureau en het bijhouden en archivering van de registers van de leden van de kerk.Samenstelling College van Kerkrentmeesters
Twee van de leden van het college zijn ouderling-kerkrentmeester en hebben zitting in de kerkenraad. (*)

Henk Hazeleger *

voorzitter

033 277 25 24


Jan van Kampen

vice-voorzitter

033 277 89 35


Renata van Heck*

secretaris

033 277 81 33


Tèke Lanting

penningmeester

033 277 08 57


Gerrit Burgstede

kerkmeester

033 277 18 00Overige functies

Het college wordt ondersteund door de volgende functionarissen.

Johan Slappendel

financiële acties en administrateur vrijwillige bijdragen.

033 277 24 00


Kerkbalans (vrijwillige bijdragen), paascollecte, solidariteitskas en eindejaarscollecte.

Alize Roseboom

boekhouder

033-2773808


Herman Bennink

adviseur financieel beleid

06-51549733


Kees Zandijk

coördinator kostersgroep

033 277 40 17De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof