Kindernevendienst

Als kindernevendienst willen we binnen de gemeenschap van de kerk bijdragen aan de vorming & groei van het geloof van kinderen. We doen dit door de kinderen op hun eigen niveau iets mee te geven van:

Geloofsopvoeding & -vertrouwen

We willen kinderen bekend maken met de bijbel(verhalen) en samen geloofsvragen bespreken.

Geloofsbeleving & -rituelen

We willen de kinderen vertrouwd maken met zingen & bidden en samen de kerkelijke feesten vieren.

Geloofsinvulling & -praktijk

We willen de kinderen laten ervaren dat ze gekend zijn en dat ze zich veilig mogen voelen. We willen hen voorleven hoe we ons geloof in de praktijk kunnen brengen, bijvoorbeeld in de omgang met elkaar.

We willen de kinderen laten ingroeien in de kerkelijke gemeenschap. We vinden het daarom belangrijk dat de kinderen voorbereid worden op volledige deelname aan de kerkdienst en willen hen stimuleren in het opbouwen van onderlinge relaties en betrokkenheid naar de gemeente. Bij het voorbereiden en voor de invulling van de kindernevendienst gebruiken we het tijdschrift “Kind op Zondag” als basis. Dit tijdschrift is een uitgave van de Nederlandse Zondagschool vereniging (NZV), meer informatie is te vinden op de website van Kind op zondag. “Kind op zondag” volgt het oecumenische leesrooster en sluit hierbij normaliter aan op de lezing die ook in de eredienst behandeld wordt.

Tijdens de kindernevendienst staat het bijbelverhaal van die zondag centraal. Daarnaast is er ruimte voor het (geloofs)gesprek, samen bidden & zingen en een eventuele verwerking in de vorm van een knutsel of een spel. Om de kindernevendienst zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de eredienst is er regelmatig een contact moment tussen de predikanten en de leid(st)ers om waar nodig inhoudelijke en praktische zaken op elkaar af te stemmen.

Het kindernevendienst team bestaat uit ongeveer 20 personen en wordt voorgezeten door een coördinator die ondersteund wordt door een secretaris. Van de leiding van de kindernevendienst wordt verwacht dat ze de kindernevendienst vanuit bovenstaande motivatie en doelstelling invulling willen geven en ook als team elkaar hiertoe willen inspireren en motiveren. En dat ze met een verlangen naar groei in het persoonlijke geloof ook mee doen aan toerusting en bezinning op het gebied van de kindernevendienst.

Meer informatie ontvangen?


De missie van De Achthoek

‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof

INLOGGEN