Kindernevendienst


Als kindernevendienst willen we binnen de gemeenschap van de kerk bijdragen aan de vorming en groei van het geloof van kinderen. We doen dit door de kinderen op hun eigen niveau iets mee te geven van:

Geloofsopvoeding en -vertrouwen
We willen kinderen bekend maken met de bijbel(verhalen) en samen geloofsvragen bespreken.

Geloofsbeleving en -rituelen
We willen de kinderen vertrouwd maken met zingen en bidden en samen de kerkelijke feesten vieren.

Geloofsinvulling en -praktijk
We willen de kinderen laten ervaren dat ze gekend zijn en dat ze zich veilig mogen voelen. We willen hen voorleven hoe we ons geloof in de praktijk kunnen brengen, bijvoorbeeld in de omgang met elkaar.

We willen de kinderen laten ingroeien in de kerkelijke gemeenschap. We vinden het daarom belangrijk dat de kinderen voorbereid worden op volledige deelname aan de kerkdienst en willen hen stimuleren in het opbouwen van onderlinge relaties en betrokkenheid naar de gemeente. Bij het voorbereiden en voor de invulling van de kindernevendienst gebruiken we de kindernevendienstmethode van Bijbel Basics als basis. Bijbel Basics bestaat uit 200 essentiële verhalen uit de bijbel, met verwerkingsmateriaal voor kinderen van 4-8 jaar en 8-12 jaar in de vorm van weetjes, gespreksvragen, proefjes, illustraties en strips. Meer informatie is te vinden op de website van Bijbel Basics.

Tijdens de kindernevendienst staat het Bijbelverhaal van die zondag centraal. Daarnaast is er ruimte voor het (geloofs)gesprek, samen bidden en zingen en een eventuele verwerking in de vorm van een knutsel of een spel. Om de kindernevendienst zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de eredienst is er regelmatig een contact moment tussen de predikant en de leid(st)ers om waar nodig inhoudelijke en praktische zaken op elkaar af te stemmen.

Het kindernevendienst team bestaat uit ongeveer 10 personen en wordt voorgezeten door een coördinator die ondersteund wordt door een secretaris. Van de leiding van de kindernevendienst wordt verwacht dat ze de kindernevendienst vanuit bovenstaande motivatie en doelstelling invulling willen geven en ook als team elkaar hiertoe willen inspireren en motiveren. En dat ze met een verlangen naar groei in het persoonlijke geloof ook mee doen aan toerusting en bezinning op het gebied van de kindernevendienst.

Gerda Veenendaal (coördinator) en Marian de Groot (secretariaat)


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof