Kosterschap


Het kosterschap wordt ingevuld door een groot aantal vrijwilligers. Zij zijn verdeeld in 4 groepen. Elke groep doet een week dienst en verricht dan alle voorkomende taken die bij het “kosteren” horen.

Voor de kerkdiensten is een 6-tal kosters inzetbaar en ook het koffie-uurtje na de ochtenddienst wordt verzorgd door veel vrijwilligers. Het geheel wordt centraal aangestuurd door een 2-tal coördinatoren, die elkaar bij afwezigheid vervangen.

De coördinatoren zijn o.m. belast met:

  • het beheer van de agenda (wie gebruikt welke zaal en wanneer)
  • het opstellen van de roosters (wie doet wanneer dienst)
  • het fungeren als aanspreekpunt voor alle koster-aangelegenheden
  • de verhuur van de zalen

Voor vragen en opmerkingen over het kosterswerk en natuurlijk ook het kosterschap (Waarom zou u eigenlijk niet meedoen?) kunt u terecht bij onze coördinatoren.


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof