Kerkenraad

De kerkenraad vergadert in 2017/2018 op:
19 september, 14 november, 23 januari, 20 maart en 15 mei.

Het moderamen vergadert iedere maand, in 2017/2018 op:
5 september, 3 oktober, 31 oktober, 28 november, 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 29 mei en 26 juni
Op 14 september 2017 is er een gezamenlijk moderamen met de Hervormde Gemeente in Scherpenzeel.

De pastorale raad vergadert in 2017/2018op:
29 augustus, 10 oktober, 12 december, 20 februari, 17 april en 12 juni.

De Diaconie vergadert op: 
7 september, 26 oktober, 7 december, 25 januari, 15 maart, 17 mei en 21 juni.

Leden van de kerkenraad 

Predikanten

Ds. Jacques Helder
Tel.: (033) 2465275
Emailadres:

Ds. Gerard Wolfert
Tel: (06) 827 996 89
Emailadres:

 

Voorzitter
H. Bennink*, De Groep 2, 3931 PN Woudenberg, Tel.: 06 51 54 97 33


Scribaat
Scriba: M. Gaasbeek - de Man*, Heuvelskamp 59, 3925 LH Scherpenzeel, Tel.: 033 8277 8504
Notulist: K. Rijksen - Jager, De Bongerd 16, Tel.: 033 2778189


Ouderlingen
E. den Braber - de Rijke, Tel.: 033 277 2186

I.E.B. Henzel - van Harten, Tel.: 033 277 36 46
G. Rijksen - Aarts, Tel.: 06 230 845 22*
A.C. Schimmel - Taal, Tel.: 0318 573 172
A.M. van Vliet, Tel.: 06 262 286 09

 

Jeugdouderlingen
V. Hoefakker - van Heck, Tel.: 0318 725188
D. Bijl - Gerritsen, Tel.: 06 832 338 22


Diakenen
J. Dorrestijn, Tel.: 0318 57 38 15
A. Maat, Tel.: 033 277 10 33
D.T. Stoffelsen, Tel.: 033 277 46 10
M. van Velden - de Jong, Tel.: 033 277 84 79
J. van Vliet (voorziter)*, Tel.: 033 277 29 05
H.W. Wiggers, Tel.: 033 277 35 67 

 

Ouderlingen-Rentmeester
R.J. van Heck - van de Voren, Tel.: 033 277 81 33
J. van Kampen, Tel.: 033 277 89 35
H.W.A. Maat*, Tel.: 033 277 30 93

 

* Leden van het moderamen