parallax background

Musical

 

Verwacht mei 2024 :

---MUSICAL RUTH --- VAN GRAF TOT WIEG ---

En verhaal over verdriet, zorgen, vertrouwen, liefde, houvast en perspectief. 

Gespeeld en gezongen door 8-hoekers.

Een leuke actieve samenbindende activiteit voor en met alle leeftijden.

 

We zoeken gemeenteleden die het leuk vinden om bezig te zijn met

  • toneel
  • zingen
  • muziek
  • dirigeren
  • decor
  • techniek
  • kostuums
  • hand- en spandienst

In januari 2024 tot en met mei 2024 zullen de repetities van koor/toneel plaats vinden.

Eind mei 2024 hopen we onze kerk te gebruiken als theaterzaal voor een spetterende uitvoering!  

Wil je meedoen? Geef je op met vermelding van naam /telefoon /e-mail en keuze voor een  of meerdere bovenstaande acties. Ook voor vragen kun je terecht bij onderstaande personen.


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof