Nieuwe Achterban

Vanaf september 2022 verschijnt de Achterban in nieuwe vorm: niet gedrukt, maar digitaal. Op deze pagina lees je waarom wij deze keuze maken en wat dit voor jou betekent.

Wat verandert er?
De gedrukte Achterban verdwijnt. Alle berichten die normaliter in de gedrukte Achterban te lezen waren, zijn vanaf nu alleen nog digitaal beschikbaar. Je vindt de berichten in onze e-mail nieuwsbrief, op onze website www.de8hoek.nl/berichten en in de app.

Wat verandert er niet?
De naam blijft onveranderd: berichten die voorheen in de Achterban te lezen waren, noemen we nog steeds 'berichten uit de Achterban'. Ook de inhoud van de berichten blijft hetzelfde. Je vindt dus nog steeds informatie rondom diensten, meditaties en meer. Deze berichten ontvang je alleen niet meer in de vorm van een gedrukte Achterban, maar je vindt ze in de e-mailnieuwsbrief, op de website en in de app.

Wat betekent dat voor jou?
Je ontvangt geen papieren Achterban meer. In plaats daarvan kun je op drie andere manieren op de hoogte blijven:
1. Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief. Naast de wekelijkse berichten ontvang je één keer per maand een uitgebreide nieuwsbrief met alle maandberichten uit de Achterban, zoals je vroeger ook de Achterban maandelijks op de deurmat kreeg. Deze maandbrief is dus eigenlijk een digitale versie van de Achterban. Klik hier om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.
2. Lees de berichten op onze website: www.de8hoek.nl/berichten. Vanwege de privacy van onze leden moet je inloggen om de berichten te kunnen lezen. Als je nog geen account hebt, kun je die hier aanmaken.
3. Installeer onze 'Achthoek' app op je smartphone of tablet. Berichten uit de Achterban verschijnen ook in de app.

Waarom veranderen?
Je bent waarschijnlijk al vele jaren gewend de Achterban op uw deurmat te ontvangen. Je sloeg het blad open en kon direct beginnen te lezen. Toch kiest de kerkenraad voor deze verandering, om drie redenen. Allereerst is het organisatorisch niet haalbaar om de Achterban op papier te blijven uitgeven. Het schrijven, drukken en verspreiden van de Achterban kost elke maand teveel tijd en energie. Er zijn simpelweg niet genoeg vrijwilligers om dit vol te kunnen houden. Dit is de belangrijkste reden en was ook doorslaggevend in het besluit om de Achterban niet meer gedrukt uit te brengen. Daar komt bij dat de papieren Achterban niet milieuvriendelijk is. Door de Achterban te digitaliseren, sparen we de natuur. Tot slot hopen we met deze verandering onze communicatie te versimpelen. Tot voorkort waren verschillende berichten op verschillende plekken te vinden: sommige in de zondagsbrief, andere in de Achterban, weer andere in de e-mail nieuwsbrief en de app. Het was voor veel mensen niet duidelijk waar ze welke informatie moesten vinden. Door nu alle berichten op één plek op te slaan (de website) en vanuit daar te verspreiden (via mail en app), hopen we dat berichten beter vindbaar zijn.

Wat als digitaal meelezen niet mogelijk is?
Er is een kleine groep mensen die door een beperking of andere omstandigheden niet in staat zijn om digitaal mee te lezen. Deze mensen ontvangen nu vaak de zondagsbrief en e-mail nieuwsbrief al geprint aan huis. Zij zullen ook een geprinte versie van de berichten uit de Achterban blijven ontvangen. Ken je iemand die tot deze groep behoort? Breng ons op de hoogte, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat ook deze mensen verbonden blijven. Mail daarvoor naar communicatie@de8hoek.nl.

Ben u wel in staat om digitaal mee te lezen, maar vind je het lastig om uw weg te vinden op onze site of in de app? Wij helpen je graag om je computer of telefoon zo in te stellen dat je de berichten uit de Achterban gemakkelijk kunt blijven lezen. Mail voor hulp naar communicatie@de8hoek.nl.

Input
Heb je input voor de maandelijkse berichten van De Achterban, stuur dit uiterlijk de 25e van iedere maand naar achterban@de8hoek.nl. Andere vragen of opmerkingen kun je mailen naar communicatie@de8hoek.nl.

Hartelijke groet,
Chris van Luik, Leonora Lagerweij, Jeroen Verhoef en Eline Dorrestijn
Werkgroep Communicatie

De missie van De Achthoek

‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof