Orgel


In 2021 is ons orgel uitgebreid met een tweede klavier met zes registers. De registers worden opnieuw verdeeld over de klavieren zodat een logische indeling ontstaat. Ook wordt het pedaal uitgebreid met drie registers via een elektronische oplossing.

We hebben nu een hybride orgel dat optimaal is afgestemd op de geweldige akoestiek van ons kerkgebouw. Het orgel heeft 11 registers op het hoofdwerk, 6 registers op het dwarswerk en 4 registers op het pedaal.

Onze organisten
Op dit moment zijn er vijf organisten die regelmatig het orgel van De Achthoek bespelen tijdens de erediensten.
Martin de Jong
Piet de Vries
Ytsen Wielstra
Jan Ruitenbeek
Pieter Kuiper

Historie van het orgel

1929
Het orgel werd gekocht van de firma Flentrop te Zaandam. Het was een bestaand orgel uit een Hervormde kerk en het is na een grondige opknapbeurt en uitbreiding geplaatst in de toenmalige Gereformeerde kerk aan het Holevoetplein.

1958/59
Overplaatsing van het orgel naar de Gereformeerde kerk De Achtkanter door de firma Flentrop; tevens werd er toen een nieuwe orgelkast gemaakt en werden windlade en mechaniek gerestaureerd.

Het instrument was een samenvoeging van onderdelen uit zeer uiteenlopende tijden, waarschijnlijk van de firma Ypma en/of Knipscheer. De windlade en het mechaniek waren voortreffelijk, maar het pijpwerk en de dispositie waren over het algemeen genomen slecht. Ook de intonatie was weinig ambachtelijk, waardoor sommige registers praktisch onbruikbaar waren. Ook het ontbreken van een 16' register op het pedaal was een groot gemis.

1982
Vervanging van bijna al het pijpwerk; en wijziging en uitbreiding van de dispositie door de firma Hendriksen & Reitsma te Nunspeet, die het orgel ook in onderhoud heeft. Deze aanpassing werd opgebracht gezamenlijk met de toenmalige Hervormde gemeente De Hoeksteen.

2021
Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling, er is een grote renovatie van het orgel. Het orgel wordt uitgebreid met een tweede klavier met zes registers. De registers worden opnieuw verdeeld over de klavieren zodat een logische indeling ontstaat. Ook wordt het pedaal uitgebreid met drie registers via een elektronische oplossing.

We hebben nu een hybride orgel dat optimaal is afgestemd op de geweldige akoestiek van ons kerkgebouw. Vanaf 1980 wordt al gesproken over deze wens. Nu is het werkelijkheid geworden dankzij gelden uit het orgelfonds, sponsoring en de inzet van vele vrijwilligers.

De ingebruikname was op 7 juli. Er is een fraai programmaboekje uitgebracht met veel historische informatie.


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof