parallax background

Welkom bij De Achthoek!

De Achthoek in Scherpenzeel is een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. In onze gemeente proberen wij inhoud te geven aan onze geloofsvreugde door de ontmoeting met God en met elkaar.

Daarbij geven wij elkaar voldoende ruimte. Ruimte voor verschillen in geloofsopvattingen en geloofsbelevingen. Wij ontmoeten elkaar in de “Achtkanter”, onze achthoekige kerk aan de Molenweg. En niet alleen op zondag, maar ook tijdens de vele activiteiten door de week. Vanuit die ontmoeting zien wij om naar onze naaste, dichtbij en ver weg.

1287

Leden

501

Belijdende leden

718

Doopleden

68

Vrienden

2

Predikanten


De missie van De Achthoek

‘De Achthoek’ wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren’.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof


Meer over De Achthoek


‘De Achthoek’ is ontstaan uit de Gereformeerde Kerk te Scherpenzeel en de Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’. Op 1 april 1991 zijn beide gemeenten gefedereerd en op 1 april 2007 gefuseerd tot de Protestantse Gemeente 'De Achthoek' te Scherpenzeel. Aan de gemeente zijn twee predikanten verbonden: ds. Jaques Helder (m.i.v. 26-2-2017) en ds. Gerard Wolfert (m.i.v. 2-7-2017). We zijn een gemeente waarbinnen verschillende stromingen te onderscheiden zijn en waar wij met respect voor elkaar ons geloof willen beleven.