Wat te doen bij overlijden?

 

Neem bij overlijden van een dierbare contact op met de predikant. Een dienst ter nagedachtenis van de overledene wordt in overleg met de predikant samengesteld.

Op de Zondagsbrief wordt de naam vermeld van de overledene en herdacht in de eerstvolgende eredienst. Er wordt dan ook een gedachteniskruisje met de naam van de overledene opgehangen in de kerkzaal.

Het Kerkelijk Bureau zorgt ervoor dat de ledenadministratie wordt aangepast.

Gedachteniszondag
In de eredienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (eind november) worden de namen genoemd van hen die zijn overleden in het afgelopen kerkelijk jaar. Na het noemen van de naam wordt er ter nagedachtenis een kaars aangestoken. De nabestaanden worden voor deze bijzondere eredienst uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Hoop en troost
Er klinken ook woorden van hoop en troost uit de Bijbel. De dood heeft niet het laatste woord: we leven vanuit de verwachting van een nieuw begin, van leven na dit leven.

Eeuwige trouwe God,
Herinner U de naam,
de naam die Gij geschreven hebt
in de palm van Uw hand…..


De missie van De Achthoek

De Achthoek wil een levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn, waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof willen verdiepen en vieren.

Levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap

Vinden, volgen en vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer

Verdiepen en vieren van ons geloof